Hei, vil du gi tilgang til informasjon om hvordan nettsidene blir brukt?
EN
NO
Gramo Logo
Medlemskap
Bedrift
Om Gramo
Kontakt oss
Aktuelt
Infosenter
Logg inn
Bli medlem
Medlemskap
Bli medlem
ISRC
Utbetaling
Utbetalingskalkuator
Hjelp for medlemskap
Bedrift
Gramo for bedrifter
Priskalkulator
Hjelp for bedrifter
Om Gramo
Om Gramo
Årsmøte
Statistikken
Åpenhetsrapport og årsrapport
Arv
Klage
De tre medlemmene i bandet No.4
publisert
12.6.23

Gramos årsmøte

På mandag 5. juni ble Gramos årsmøte avholdt på Popsenteret i Oslo. Møtet ble gjennomført med en hybridløsning, hvor påmeldte medlemmer enten kunne være fysisk til stede eller delta digitalt. Vår leverandør, Playroom, sørget for at årsmøtet ble tilrettelagt og gjennomført på en god måte.

Møtet ble åpnet av Gramos styreleder, Cathrine Nagell som også introduserte Gramos nye daglige leder, Kim Skarning Andersen, som startet 1. mars. Andersen presenterte også nøkkeltallene i årsregnskapet for 2022, som viser et nytt år med rekordresultat i Gramo. Hovedpunktene fra årsrapporten ble også gjennomgått, inkludert åpenhetsrapport i tråd med Lov om kollektiv forvaltning mv. Her finner du åpenhetsrapport og årsrapport

I tillegg til godkjenning av årsregnskap, åpenhetsrapport og styrets årsberetning vedtok også årsmøtet generelle prinsipper for fordeling av vederlag til rettighetshaverne, investerings- og risikohåndteringsstrategi og fordeling av ufordelbare midler (kollektive midler) for henholdsvis utøver- og produsentsektor. I utøversektoren var det sendt inn egne forslag fra henholdsvis Creo og GramArt, som ble presentert og stemt over. Forslaget fra GramArt fikk flertall fra de stemmeberettigede i utøversektoren.

Valgkomitéens forslag til nytt styre i Gramo ble også presentert og ble deretter enstemmig valgt av årsmøtet:

Uavhengigstyreleder:
Cathrine Nagell med vara Nils Petter Hansson

Utøvernes rettighetshavergruppe:
Hans Ole Rian med vara Ingvild Andrea Tellmann (CREO)
Daniel Nordgaard med vara Ivar S. Peersen (Gramart)
Marius Øvrebø-Engemoen med vara Anne Lise Frøkedal (Gramart)

Produsentenes rettighetshavergruppe:
Marte Thorsby med vara Lena Midtveit (IFPI)
Eddie Nygren med vara Ivar Noer (IFPI)
Anne Mette Hårdnes med vara Erlend Gjerde (FONO)

Årsmøtet var også enstemmig i valg av valgkomité og statsautorisert revisor.

Medlemmer har også anledning til å sende inn forslag til saker til behandling på årsmøtet. I år kom det inn ett forslag, som var relatert til tilknytningsvern etter Brexit. Etter at forslaget ble presentert og drøftet, ble saken oversendt til styret i Gramo uten realitetsbehandling.

Vi takker alle medlemmene som stilte opp på årsmøtet!

Protokoll fra årsmøtet 2023 (pdf)

Andre aktueltsaker

27.2.24

Gramo-penger til flere

Nye rapporter fra butikker, kaféer, treningssentre og lignende gjør at flere nå får utbetaling fra Gramo.

Les mer
27.2.24

Gramo-penger til flere

11.12.23

Gramos "juleutbetaling" på konto i dag!

Årets siste utbetaling fordeler 23,1 millioner til norske artister, produsenter og plateselskap.

Les mer
11.12.23

Gramos "juleutbetaling" på konto i dag!

9.11.23

Skaper et “felles språk” for musikkdata

Gjennom å ta i bruk DDEX-standarden for datautveksling av metadata, ønsker Gramo å sikre at utbetalinger til rettighetshaverne skjer både raskere, mer presist og med full åpenhet.

Les mer
9.11.23

Skaper et “felles språk” for musikkdata

Gramo for bedrifter

Bruker du musikk som er hørbar for dine kunder og gjester?

Se hva du må gjøre

Noe du lurer på?

Prøv gjerne vårt infosenter og se om du finner svar der. Hvis ikke – ta kontakt med oss.

Gå til infosenter