Utbetaling i 2017 er utsatt til høsten

Utsettelsen skyldes at vi er forsinket med utvikling av nytt avregningssystem og ny Min Side, som gjør det nødvendig å kjøre utbetalingen senere.

Utbetaling – se når og hvor pengene kommer fra