General-
forsamlingen

Generalforsamlingen er en samling av alle våre medlemmer og er øverste myndighet i Gramo.  Ved å sende inn forslag og bruke stemmeretten kan du være med å bestemme hvordan vi skal forvalte dine rettigheter til musikk.
 

 
 • Konstituering av møtet
 • Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra møtet
 • Årsberetning
 • Årsregnskap
 • Revisjonsberetning
 • Godkjenning av styrehonorarer
 • Godkjenning av honorar til revisor
 • Ansvarsfrihet for styret
 • Valg av styre- og varamedlemmer
 • Valg av statsautorisert revisor
 • Valg av to personer med varamedlemmer til utvalg for kontroll med forvaltningen av foreningen
 • Valg av valgkomité bestående av fem medlemmer, med komitéleder som er uavhengig av rettighetshavergruppene (jf § 8, 2. ledd, siste setning, og for øvrig to fra hver sektor)
 • Eventuelle andre saker fra styret eller innsendt av medlemmene
 

Forslag til generalforsamlingen

Alle medlemmer har rett til å sende inn forslag.

Frist for å sende forlag til generalforsamlingen er 1. februar 2019.

Send inn forslag til generalforsamlingen her


Har du stemmerett på generalforsamlingen?

Regler for artist og musiker:

 • For å få stemmerett må du ha opptjent penger i ett av de tre siste årene. Altså i 2016, 2017 eller 2018.

Regler for plateselskap og mastereier:

 • For å få stemmerett må du ha opptjent penger det siste året. Altså i 2018.

Les mer om hva som inngår i medlemskapet i våre vedtekter


Fullmakt til å stemme på dine vegne

Regler for å gi fullmakt:

Slik gir du fullmakt:

1. Last ned fullmaktskort

2. Fyll ut
3. Ta bilde eller skann
4. Send det til fullmakt@gramo.no

Gramos vedtekter

Årsmelding for Gramo 2017 (pdf)