General-
forsamlingen

Generalforsamlingen er en samling av alle våre medlemmer, og den er øverste myndighet i Gramo.  

Ved å sende inn forslag og bruke stemmeretten, kan du være med å bestemme hvordan vi skal forvalte dine musikkrettigheter.

Når og hvor?

Gramos generalforsamling var 3. juni 2019

Neste generalforsamling er i 2020. Info om når og hvor kommer.

Se video fra generalforsamlingen
 

 
 • Konstituering av møtet
 • Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra møtet
 • Årsberetning
 • Årsregnskap
 • Revisjonsberetning
 • Godkjenning av styrehonorarer
 • Godkjenning av honorar til revisor
 • Ansvarsfrihet for styret
 • Valg av styre- og varamedlemmer
 • Valg av statsautorisert revisor
 • Valg av to personer med varamedlemmer til utvalg for kontroll med forvaltningen av foreningen
 • Valg av valgkomité bestående av fem medlemmer, med komitéleder som er uavhengig av rettighetshavergruppene (jf § 8, 2. ledd, siste setning, og for øvrig to fra hver sektor)
 • Eventuelle andre saker fra styret eller innsendt av medlemmene

Forslag til generalforsamlingen

Alle medlemmer har rett til å sende inn forslag.

Frist for å sende forlag til generalforsamlingen er 1. februar 2020.

Send inn forslag til generalforsamlingen her


Har du stemmerett på generalforsamlingen?

Regler for artist og musiker:

 • For å få stemmerett må du ha opptjent penger i ett av de tre siste årene før generalforsamlingen. Altså i 2017, 2018 eller 2019.

Regler for plateselskap og mastereier:

 • For å få stemmerett må du ha opptjent penger det siste året før generalforsamlingen. Altså i 2019.

Les mer om hva som inngår i medlemskapet i våre vedtekter


Fullmakt til å stemme på dine vegne

Regler for å gi fullmakt:

 • Du må ha stemmerett. Se avsnittet ovenfor

 • Du må ha opptjent minst 1 000 kroner et av de tre siste årene før generalforsamlingen.
  Altså i 2017, 2018 eller 2019.

 • Du kan gi fullmakten kun til et annet medlem eller til din rettighetshaverorganisasjon

Slik gir du fullmakt:

1. Last ned fullmaktskort - kommer i tiden før generalforsamlingen i 2020

 • Fullmaktskort 2020 for plateselskap og mastereier (pdf)

 • Fullmaktskort 2012 for artist og musiker (pdf)

2. Fyll ut
3. Ta bilde eller skann
4. Send det til fullmakt@gramo.no

Gramos vedtekter

Årsmelding for 2018 (pdf)