Utbetaling

gramo-utbetalingen-ikon

Utbetalinger i 2017

Utbetalingene regnes ut for hvert kalenderår.

For å få utbetalt penger må du ha opptjent mer enn 300 kroner siden siste utbetaling og passe på at kontaktopplysningene dine er oppdatert på Min Side

I år har vi planlagt følgende utbetalinger:

 • 15. oktober - hovedutbetaling for musikk spilt på radio i 2016

 • 15. desember - etterutbetaling for årene 2013-2015

Hovedutbetalingen i 2017 kommer noe senere enn vanlig fordi vi er forsinket med utviklingen av nytt avregningssystem og ny Min Side.

“Etter at vi startet å bygge nye systemer i 2015, har målet hele tiden vært å kunne utbetale denne sommeren. Det så lenge ut til å holde, men ting har gått tregere i det siste enn vi hadde ønsket oss. I år skal vi fordele rundt 130 mill til våre medlemmer. Da er det ikke forsvarlig å tro at vi skal klare dette på en skikkelig måte bare ved å trykke litt ekstra på gassen. Vi har ikke råd til å gjøre feil - vi må være helt sikre.”
Morten Tørmoen, avdelingsleder IT og avregning

radio-ikon

Bli spilt på radio for å få penger

Gramos jobb er å sørge for at alle som bruker musikk, enten i radio eller for sine kunder, betaler for det.

Hvor mye du som artist, musiker eller plateselskap og mastereier får utbetalt, beregnes etter hvor mye din musikk blir spilt på minst én av følgende radiokanaler som rapporterer til oss:

 • Radio 1
 • P5
 • 1 FM Molde
 • Radio Exact
 • Alle NRKs kanaler
 • P4
 • Radio Norge
 • NRJ

NRK, P4, og Radio Norge rapporterer 100 prosent av all musikken de spiller, mens lokalradioene kun rapporterer for et representativt utvalg uker i året.

Hva med strømming (streaming)?

Strømme-selskapene må avtale bruk av dine innspillinger direkte med deg som artist eller musikkeier. 

Hva med konsert?

Konserter og andre live-opptredener dekkes ikke av oss. Du kan få penger fra Tono for dine konsertopptredner. Gramo samler inn og betaler ut penger til utøvere og plateselskap kun for innspilt musikk som blir brukt i det offentlige rom eller på radio. 

Utbetalingsreglene finner du her


beregne-utbetaling-ikon-rød

Hvor mye får jeg?

Pengene Gramo krever inn fra radiostasjoner og andre musikkbrukere i det offentlige rom, som kafeer, butikker, treningssentre og frisører, fordeler vi 50/50 mellom artister/musikere og plateselskap/mastereiere.

Hvis du eier eller gir ut musikken din selv må du ha to forskjellige medlemskap.

 • Ett som artist/musiker
 • Ett som plateselskap/eier

Litt ekstra jobb, men så får du også mer utbetalt.

Beregne utbetaling for musikere og artister

Beregne utbetaling for plateselskap og mastereier


utlandet-ikon-rød

Penger fra utlandet

Når din musikk blir spilt på radio i utlandet får du penger fra Gramo. Vi inngår utvekslingsavtaler med våre søsterorganisasjoner rundt om i verden. 

Gramo har følgende utvekslingsavtaler:

Land Vederlagsbyrå Artist/musiker Plateselskap/mastereier
Danmark Gramex X X
Sverige Sami X
Sverige IFPI X
Finland Gramex X X
Island SFH X
Tyskland GVL X
Nederland Sena X X
Storbritannia PPL X
Irland RAAP X
Spania AIE X
Canada Actra/Artisti X
Canada ReSound X
Brasil Abramus X
Belgia Playright X

Utveksling med utlandet skjer på denne måten:

 • Gramo mottar rapporter over radiospilling fra de søsterorganisasjonene vi har avtale med

 • Vi går gjennom rapportene og finner de norske innspillingene som er brukt

 • Søsterorganisasjonene fordeler pengene og overfører dette til Gramo

 • Gramo utbetaler pengene direkte videre til våre medlemmer

Penger fra utlandet spesifiseres på Min Side, fordelt på land og år.


Fordeling-av-rettigheter-ikon-rød

Fordeling av rettigheter, for deg som mastereier

Rettighetene til en innspilling kan eies av et plateselskap eller av enkeltpersoner.

Slike rettigheter kan også leies ut, deles eller selges videre til andre plateselskap, enkeltpersoner eller et annet label/platemerke i samme plateselskap.

HUSK! MELD FRA OM FORDELING AV RETTIGHETER

Dersom du som mastereier lisensierer bort (leier bort) en innspilling, deler av eller hele katalogen, er det dem du har lisensiert bort til som får Gramo-vederlaget.
For at utbetalingene fra Gramo skal fordeles korrekt til våre medlemmer er det viktig at vi får informasjon om kjøp, salg, deling eller leie av rettigheter på innspillinger dette gjelder.

Dette gjør dere på Min Side.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å sette seg inn i både åndsverkloven (§45b) og vårt fordelingsreglement rundt dette med rettigheter til innspilt musikk.

Ta gjerne også kontakt med oss på 22 00 77 80 hvis du har spørsmål om rettigheter.


Offentlig-fremføring-ikon-rød

Musikk der folk ferdes

Alle som bruker musikk i det offentlige rom, som kafeer, butikker, treningssentre og frisører, skal selvsagt betale for den verdien det gir dem. Disse rapporterer ikke inn hvilke låter de spiller, men betaler i stedet et fast årlig beløp til Gramo. Disse pengene legges i den samme fordelingspotten som radiopengene, og totalsummen fordeles 50/50 mellom artister/musikere og plateselskap/mastereiere.

Pengestrømmen i Gramo.png

Hvorfor er det sånn?

Det kan oppfattes som urettferdig at en innspilling må spilles på radio for å få penger fra oss. Årsaken er at det å registrere rapporter fra 15 000 brukersteder ville tatt så mye tid og blitt så kostbart at det ganske enkelt ikke vært penger igjen å dele ut.

Når det er sagt - vi jobber kontinuerlig med å finne måter å forbedre dette systemet på. Alltid med ditt beste i tankene.