Utbetaling

Kalkulator-ikon.png

Planlagte utbetalinger i 2019

  • 30. april 2019 – Hovedutbetaling for 2018

  • Desember 2019 – Etterutbetaling* for 2015, 2016, 2017 og 2018
    *Etterutbetaling er penger for innspillinger som vi siden forrige utbetaling har funnet deltakere eller eiere på.

Utbetalingene regnes ut for hvert kalenderår.

Sjekk hvor mye du kan få utbetalt:

Vi utbetaler inntil tre år tilbake i tid, hvis musikken din har blitt spilt på radio.

For å få utbetalt penger må du ha opptjent mer enn 300 kroner siden siste utbetaling og passe på at kontaktopplysningene og diskografien din er oppdatert på Min Side

Har du spørsmål? – ikke nøl med å ta kontakt
Medlemsservice: 22 00 77 80 eller medlem@gramo.no 

Regler for utbetaling


Ansvar-diskografi-ikon.png

Din diskografi, ditt ansvar

Du må selv passe på at din diskografi er oppdatert for at vi skal kunne utbetale penger til deg, når musikken din har blitt spilt på radio.


Statistikk-ikon.png

Utbetalinger i 2019

Så langt i 2019 har vi utbetalt 90 millioner for musikk som er blitt spilt på norsk radio.

Noen får pengene sine direkte fra Gramo, mens andre får dem gjennom agenter, rettighetshaverorganisasjonen de er medlem av eller gjennom et utenlandsk “Gramo”.

Under er en oversikt over hvem vi har betalt ut penger til.

Vi fordeler pengene likt mellom musikere og plateselskap

Pengene vi får inn for musikkbruk, legger vi i en pott som deles i to. Halvparten går til fordeling til artister og musikere, og den andre halvparten til plateselskap og mastereiere, i henhold til forskriftene til åndsverkloven § 3-6.

Det er altså like mye penger til fordeling til artister og musikere som til plateselskap og mastereiere, men alt blir ikke utbetalt til samme tid. Vi betaler ut penger i tre år etter låta har blitt spilt på radio.

Gramo jobber kontinuerlig med å finne alle som deltar på låtene som er spilt på radio, og som derfor skal ha penger.

 

Radio-ikon.png

Bli spilt på radio for å få penger

Gramos jobb er å sørge for at alle som bruker musikk, enten i radio eller for sine kunder, betaler for det.

Hvor mye du får utbetalt, beregnes etter hvor mye musikken din blir spilt på norsk radio.

Du må bli spilt på radio for å få penger fra Gramo!

Det kan oppfattes som urettferdig at en innspilling må spilles på radio for å få penger fra oss. Årsaken er at det å registrere rapporter fra 16 000 brukersteder ville tatt så mye tid og blitt så kostbart at det ganske enkelt ikke ville ha vært penger igjen å dele ut.

Når det er sagt - vi jobber kontinuerlig med å finne måter å forbedre dette systemet på. Alltid med ditt beste i tankene.

Sjekk hvor mye du kan få utbetalt:


Klode-ikon.png

Penger fra utlandet

Når din musikk blir spilt på radio i utlandet får du penger fra Gramo. Vi inngår utvekslingsavtaler med våre søsterorganisasjoner rundt om i verden. 

Gramo har følgende utvekslingsavtaler:

Land Vederlagsbyrå Artist/musiker Plateselskap/mastereier
Danmark Gramex X X
Sverige Sami X
Sverige IFPI X
Finland Gramex X X
Island SFH X
Tyskland GVL X
Nederland Sena X X
Storbritannia PPL X
Irland RAAP X
Spania AIE X
Canada Actra/Artisti X
Canada ReSound X
Brasil Abramus X
Belgia Playright X

Utveksling med utlandet skjer på denne måten:

  • Gramo mottar rapporter over radiospilling fra de søsterorganisasjonene vi har avtale med

  • Vi går gjennom rapportene og finner de norske innspillingene som er brukt

  • Søsterorganisasjonene fordeler pengene og overfører dette til Gramo

  • Gramo utbetaler pengene direkte videre til våre medlemmer

Penger fra utlandet spesifiseres på Min Side, fordelt på land og år.


Fordeling-ikon.png

Fordeling av rettigheter for deg som er mastereier

Rettighetene til en innspilling kan eies av et plateselskap eller av enkeltpersoner.

Slike rettigheter kan også leies ut, deles eller selges videre til andre plateselskap, enkeltpersoner eller et annet label/platemerke i samme plateselskap.

Meld fra til oss om endringer i fordelingen av rettigheter

For at utbetalingene fra Gramo skal fordeles korrekt til våre medlemmer er det viktig at vi får informasjon om kjøp, salg, deling eller leie av rettigheter på innspillinger dette gjelder.

Dersom du som mastereier lisensierer bort (leier bort) en innspilling, deler av eller hele katalogen, og avtalen omfatter Gramovederlaget, er det dem du har lisensiert bort til som får Gramovederlaget.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å sette seg inn i både åndsverkloven § 21 og vårt fordelingsreglement rundt dette med rettigheter til innspilt musikk.

Ta gjerne også kontakt med oss på 22 00 77 80 hvis du har spørsmål om rettigheter.