Utbetaling

gramo-utbetalingen-ikon

Når kommer utbetalingene i 2018?

 • Siste utbetaling for 2013 og 2014 – 18. desember

 • Etterutbetaling for 2015, 2016 og 2017 – 18. desember

Etterutbetaling er penger for innspillinger som vi, siden forrige utbetaling, har funnet deltakere eller eiere på.

Utbetalingene regnes ut for hvert kalenderår.

For å få utbetalt penger må du ha opptjent mer enn 300 kroner siden siste utbetaling og passe på at kontaktopplysningene dine er oppdatert på Min Side

Har du spørsmål? – ikke nøl med å ta kontakt
Medlemsservice: 22 00 77 80 eller medlem@gramo.no 

Gå til info om Min Side

Utbetalingsregler – les mer her


Vi fordeler pengene likt

Alle som bruker musikk offentlig skal betale for den verdien det gir dem. Enten det er i en radiosending, i en kafe, butikk, frisør, et treningssenter eller lignende.

Vi legger alle pengene i én pott og fordeler likt. Halvparten til artister og musikere og den andre halvparten plateselskap og mastereiere, jamføre forskriftene til åndsverkloven § 3-6.

Pengestrommen-i-Gramo.png

Slik fordeler pengene seg for 2017

Den 15. mai 2018 utbetalte vi 78,7 millioner kroner til våre medlemmer. 

Utøvere, artister og musikere:

 • 18,3 millioner kroner – direkte til medlemmer

 • 7,6 millioner kroner – til utenlandske utøvere via agent

 • 9,3 millioner kroner – til utenlandske utøvere via utenlandsk vederlagsbyrå

Totalt har vi utbetalt 35,2 millioner kroner til utøvere, artister og musikere.

Plateselskap og mastereiere: 

 • 7,5 millioner kroner – direkte til medlemmer

 • 35,2 millioner kroner – til plateselskap til FONO og IFPI

 • 0,8 millioner kroner – til utenlandske plateselskap og mastereiere via utenlandsk vederlagsbyrå

Totalt har vi utbetalt 43,5 millioner kroner til plateselskap og mastereiere.

Det er like mye penger til fordeling til utøvere som til plateselskap og masteriere, men alt er ikke utbetalt ennå. 

Gramo jobber kontinuerlig med å finne alle som deltar på låtene som er spilt, og som skal ha penger fra oss. 

Vi har over 3 år på oss før vederlaget foreldes. Siste utbetaling for radiospilling i 2017 skjer i desember 2020, og da vil tallet «totalt utbetalt» ha økt.  
 

Se hvordan vi beregner Gramo-utbetalingen til musikere og artister
Se hvordan vi beregner Gramo-utbetalingen til plateselskap/mastereiere


radio-ikon

Bli spilt på radio for å få penger

Gramos jobb er å sørge for at alle som bruker musikk, enten i radio eller for sine kunder, betaler for det.

Hvor mye du som artist, musiker eller plateselskap og mastereier får utbetalt, beregnes etter hvor mye din musikk blir spilt på minst én av følgende radiokanaler som rapporterer til oss:

 • Radio 1

 • P5

 • 1 FM Molde

 • Radio Exact

 • Alle NRKs kanaler

 • P4

 • Radio Norge

 • NRJ

NRK, P4, og Radio Norge rapporterer 100 prosent av all musikken de spiller, mens lokalradioene kun rapporterer for et representativt utvalg uker i året.

Du må bli spilt på radio for å få penger fra Gramo!

Det kan oppfattes som urettferdig at en innspilling må spilles på radio for å få penger fra oss. Årsaken er at det å registrere rapporter fra 16 000 brukersteder ville tatt så mye tid og blitt så kostbart at det ganske enkelt ikke vært penger igjen å dele ut.

Når det er sagt - vi jobber kontinuerlig med å finne måter å forbedre dette systemet på. Alltid med ditt beste i tankene.

Hva med strømming (streaming)?

Strømme-selskapene må avtale bruk av dine innspillinger direkte med deg som artist eller musikkeier. 

Hva med konsert?

Konserter og andre live-opptredener dekkes ikke av oss. Du kan få penger fra Tono for dine konsertopptredner. Gramo samler inn og betaler ut penger til utøvere og plateselskap kun for innspilt musikk som blir brukt i det offentlige rom eller på radio. 

Utbetalingsreglene finner du her


beregne-utbetaling-ikon-rød

Hvor mye får jeg?

Pengene Gramo krever inn fra radiostasjoner og andre musikkbrukere i det offentlige rom, som kafeer, butikker, treningssentre og frisører, fordeler vi 50/50 mellom artister/musikere og plateselskap/mastereiere.

Hvis du eier eller gir ut musikken din selv må du ha to forskjellige medlemskap.

 • Ett som artist/musiker

 • Ett som plateselskap/eier

Litt ekstra jobb, men så får du også mer utbetalt.

Beregne utbetaling for musikere og artister

Beregne utbetaling for plateselskap og mastereier


utlandet-ikon-rød

Penger fra utlandet

Når din musikk blir spilt på radio i utlandet får du penger fra Gramo. Vi inngår utvekslingsavtaler med våre søsterorganisasjoner rundt om i verden. 

Gramo har følgende utvekslingsavtaler:

Land Vederlagsbyrå Artist/musiker Plateselskap/mastereier
Danmark Gramex X X
Sverige Sami X
Sverige IFPI X
Finland Gramex X X
Island SFH X
Tyskland GVL X
Nederland Sena X X
Storbritannia PPL X
Irland RAAP X
Spania AIE X
Canada Actra/Artisti X
Canada ReSound X
Brasil Abramus X
Belgia Playright X

Utveksling med utlandet skjer på denne måten:

 • Gramo mottar rapporter over radiospilling fra de søsterorganisasjonene vi har avtale med

 • Vi går gjennom rapportene og finner de norske innspillingene som er brukt

 • Søsterorganisasjonene fordeler pengene og overfører dette til Gramo

 • Gramo utbetaler pengene direkte videre til våre medlemmer

Penger fra utlandet spesifiseres på Min Side, fordelt på land og år.


Fordeling-av-rettigheter-ikon-rød

Fordeling av rettigheter, for deg som mastereier

Rettighetene til en innspilling kan eies av et plateselskap eller av enkeltpersoner.

Slike rettigheter kan også leies ut, deles eller selges videre til andre plateselskap, enkeltpersoner eller et annet label/platemerke i samme plateselskap.

Meld fra til oss om endringer i fordelingen av rettigheter

For at utbetalingene fra Gramo skal fordeles korrekt til våre medlemmer er det viktig at vi får informasjon om kjøp, salg, deling eller leie av rettigheter på innspillinger dette gjelder.

Dersom du som mastereier lisensierer bort (leier bort) en innspilling, deler av eller hele katalogen, og avtalen omfatter Gramovederlaget, er det dem du har lisensiert bort til som får Gramovederlaget.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å sette seg inn i både åndsverkloven § 21 og vårt fordelingsreglement rundt dette med rettigheter til innspilt musikk.

Ta gjerne også kontakt med oss på 22 00 77 80 hvis du har spørsmål om rettigheter.