Kalkulator-ikon-gul.png

Priskalkulator

 

Beregningen er et overslag og kan avvike noen kroner fra det du eventuelt skal betale til Gramo.

16000 virksomheter betaler til Gramo for sin musikkbruk

Mer om musikkbruk

Prisliste for musikkbruk

 

Spill all musikk du måtte ønske!

Når du betaler for musikkbruk til Gramo og Tono følger du norsk lov.

Loven gir rettigheter til de som lager og eier musikken, slik at de skal få betalt for musikk som blir spilt utenfor den private sfære (offentlig fremføring).

Gramo har fått i oppgave av Kulturdepartementet å ta betalt for offentlig musikkbruk, og å fordele og betale ut pengene til de som lager og eier musikken.


Fond for utøvende kunstnere (FFUK)

Når du betaler til Gramo er avgiften til Fond for utøvende kunstnere inkludert. På den måten slipper du å gjøre en ekstra betaling til dem. Beløpet er spesifisert på fakturaen fra Gramo.

Fondet bruker pengene til å støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Fond for utøvende kunstnere – du kan lese mer på deres nettsider


Like priser for alle i samme bransje

Gramo har bestemt at alle virksomheter innenfor samme bransje skal få like priser (tariffer). 

For eksempel så skal "Kafe Brun" og "Kafe Grønn" betale det samme, hvis de har like store lokaler og har åpent like mange dager i året.

Derfor forhandler vi ikke pris med hver enkelt virksomhet, men for en hel bransje.

Slik blir prisene (tariffene) bestemt

Alle virksomhetene som tilhører en bransje som har vært i vederlagsnemnda, betaler i henhold til prisene som ble fastsatt der.

I andre bransjer er prisene fremforhandlet direkte med mellom Gramo og en eller flere bransjeorganisasjoner. 

Uenig i prisen?

Dersom du er uenig i prisen kan du bringe saken inn for Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet avgjør enten saken selv eller de kan velge å oversende saken til vederlagsnemnda.

Du kan også selv velge å reise saken for vederlagnemnda, eller kreve at departementet overfører saken til vederlagsnemnda.

Slik fungerer vederlagnemnda

  • Vederlagsnemnda består av en leder og to andre medlemmer, oppnevnt av sorenskriveren i Oslo tingrett for 5 år om gangen. For hvert av medlemmene oppnevnes personlige vararepresentanter.

  • Lederen for nemnda skal være jurist

  • Utgiftene til nemndas virksomhet dekkes av partene i saken etter nærmere bestemmelse av Nemnda

  • Forhandlingene i nemnda, administreres av nemndas leder

  • Alle medlemmene skal delta i avgjørelsen. Dersom medlemmene er uenige, avgjør flertallet

Vederlagsnemnda har vedtatt pris for følgende bransjer:

  1. Serverings- og overnattingssteder - vedtak fastsatt 19. april 2006 (pdf)

  2. Butikker, frisører og kundelokale - vedtak fastsatt 19. mars 2004 (pdf) 

  3. Kommuner - vedtak fastsatt  21. oktober 2006 (pdf)

Prisene er akseptert av bransjene

Tidlig på 2000-tallet da Gramo begynte å samle inn vederlag fra butikker, kaféer, restauranter, hoteller og lignende, ble flere saker avgjort i vederlagsnemnda.

Priser for disse bransjene ble fastsatt i nemnda, og ble akseptert av de ulike virksomhetene.

I dag betaler rundt 16 000 virksomheter til Gramo for å spille musikk for sine kunder og gjester.

Forskrift til åndsverkloven § 4 - 3 – her kan du les mer

Kontakt Kulturdepartementet her