Hei, vil du gi tilgang til informasjon om hvordan nettsidene blir brukt?
EN
NO
Gramo Logo
Medlemskap
Bedrift
Om Gramo
Kontakt oss
Aktuelt
Infosenter
Logg inn
Bli medlem
Medlemskap
Bli medlem
ISRC
Utbetaling
Utbetalingskalkuator
Hjelp for medlemskap
Bedrift
Gramo for bedrifter
Priskalkulator
Hjelp for bedrifter
Om Gramo
Om Gramo
Årsmøte
Årsrapport
Statistikken
Ledige stillinger

Gramo og arv

Introduksjon

Arvinger må ta stilling til om boet etter avdød artist, musiker mv. (utøvende kunstner – heretter omtalt som utøver) skal skiftes privat eller offentlig.

Ta kontakt med advokat med hvis du/dere trenger bistand med arveoppgjør etter avdød utøver.

Rettigheter i Gramo sammenheng etter utøvers død

Åndsverkloven § 75 regulerer opphavsrettens overgang ved en opphavers død. Etter bestemmelsen er det kun opphavsrett som arves direkte. Det betyr at arv som følge av den vederlagsretten som gjelder for utøvere som medvirker på et lydopptak, jf. åndsverkloven § 21 (Gramoområdet), reguleres av arveloven.

Vederlagsrett er i denne sammenhengen et spørsmål om hvem som skal ha pengene etter avdøde utøver.

To trinn

Et arveoppgjør om vederlagsrett etteravdød utøver innebærer en to-trinns-behandling:

Privat skifte av utøvers dødsbo (det vanligste)

Opptjent vederlag: 

  • Gramo krever skifteattest

Den/de som ønsker å få utbetalt allerede opptjent vederlag til dødsboet etter avdøde utøver, må fremvise skifteattest. Hva dette innebærer fremgår av arveloven § 118.

Skifteattesten viser hvem som er legitimert til til å rå over avdød utøvers eiendeler (herunder opptjent vederlag fra Gramo) og til å forplikte dødsboet. 

Viser skifteattesten at det er flere som kan rå over dødsboet (flere arvinger eller verger), må de ovenfor Gramo utpeke en fullmektig for seg (slik at Gramo ikke må forholde seg til flere). 

Merk: Gramo vil ikke under noen omstendigheter utbetale opptjent vederlag etter en avdød utøver uten at det fremvises skifteattest.

Fremtidig vederlag: 

Enearving
Ved privat skifte fordeler enearvingen selv dødsboet på bakgrunn av arvelovens regler og innhold i eventuelt testament.

Enearvingen gir skriftlig beskjed til Gramo hvem som skal ha fremtidig vederlag etter avdøde utøver.      

Flere arvinger
Her skal arvingene komme til enighet om fordeling av boet (utlodning) på bakgrunn av arvelovens regler og innhold i eventuelt testament.

Samtlige arvinger gir skriftlig beskjed til Gramo om hvem som skal ha fremtidig vederlag etter avdøde utøver.

Medlem i Gramo

Arvinger som mottar vederlag (penger) etter avdødes utøvers vederlagsrett, har rett til å bli medlem i Gramo, jf. lov om kollektiv forvaltning.