Verdien av musikk

figur-som-viser-økning.png

Øk omsetningen med inntil 30%
Ved å bruke musikk riktig!


Tips og triks - bli god på å bruke musikk

Denne «hjelp til selvhjelp»- guiden, kan hjelpe deg med hvordan musikk kan benyttes i din virksomhet. Guiden stiller deg en rekke spørsmål, som er viktig å vurdere når du skal finne riktig innspilt musikk til din virksomhet

1.       Hva slags firma driver du? Innenfor hvilken bransje.

·         Hva slags vare/tjeneste tilbyr du?

·         Hvordan er virksomheten tilpasset sin bransje?

·         Hvordan ønsker du å fremstå for dine kunder?

·         Hvilke opplevelser ønsker du å gi kunden med utgangspunkt i varene/tjenestene du selger?

Musikken du spiller har en viktig rolle for hvordan dine kunder opplever din virksomhet og varene du selger. Det kan ha stor betydning at du har gjort deg opp en mening om hva du ønsker å signalisere før du bestemmer deg for hvordan og hva slags musikk du skal benytte deg av. Hvis du bruker musikk til å skape stemning, så vær oppmerksom på at musikken kan være med å signalisere varenes karakter, f.eks. at man tilbyr en luksus -vare eller en salgsvare. (jf Koda og Gramex "Musikkens værdi")

2.       Hvem er dine kunder?

·         Er det menn eller kvinner?

·         Hva er aldersgruppen?

·         Hvilken type er de? Hvordan går de kledt?

·         Hva ser de på TV? Hva interesserer de seg for?

·         Hva slags musikk hører de på?

Det er viktig å definere kundegruppen din for å være kunne være målrettet i musikkvalget. Spesielt hvis man spiller musikk ute på gaten som et virkemiddel for å trekke kundene inn i butikken. Man kan finne ut mye om kundenes musikksmak og preferanser ved å se på alder og livsstilsvalg. (jf Koda og Gramex "Musikkens værdi")

3.     Hvor ønsker du å bruke musikk?

·         Butikk

·         Telefon

·         Internett

·         TV i butikken

·         Mobil

Før du setter på musikken er det viktig å ha gjort seg opp en mening om hvor og hvordan musikken skal brukes. Det kan være effektfullt å ha en sammenheng mellom de forskjellige berøringspunktene til kundene dine. Sammenhengen i musikken på tvers av berøringspunktene øker gjenkjennelighetsgraden, positive assosiasjoner og bidrar til et klarere bilde av virksomheten. Det behøver ikke å være samme sang, det kan være en artist/musiker som går igjen eller et bestemt tema i låtene. Det handler om å ha en klar linje og idé i sitt valg av musikk. (jf Koda og Gramex "Musikkens værdi" s.74 - 78)

4.     Hvilket fokus skal musikken ha?

·         Skal musikken skape eller tydeliggjøre virksomhetens profil?

·         Skal musikken nå ut til en spesifikk kundekrets?

·         Skal musikken både tydeliggjøre virksomhetens profil og være rettet mot en spesifikk kundekrets?

Det er viktig å ha klart for seg hva som er fokus for musikken. Hvis virksomheten din henvender seg til en bred målgruppe der musikkpreferansene er veldig forskjellige, vil det mest effektive være å knytte musikken opp mot merkene virksomheten tilbyr. (f.eks. klesmerker) Hvis målgruppen er veldig spesifikk, vil effekten være størst dersom du målrettet spiller musikk etter kundegruppens smak. (jf Koda og Gramex "Musikkens værdi" s.60 - 67)

5.     Hvordan avspilles musikken?

·         Radio

·         Anlegg / cd / vinyl

·         Programmerte spillelister

·         Musikken styres sentralt (hovedkontoret har laget en tydelig musikkprofil)

Anlegget musikken spilles på kan få en avgjørende rolle for kundens opplevelse, både av musikken som spilles og stemningen i lokalet. Det er viktig å tilpasse lydkvaliteten. F. eks. kan en ghettoblaster fungere godt i en butikk som selger hiphop -klær, men en ghettoblaster vil fungere dårlig for en fin restaurant. En platespiller med eldre jazzmusikk vil passe bedre i en alternativ, bohemsk café eller bruktbok -sjappe, enn i et parfymeri.

6.     Hvor skal høyttalerne plasseres?

·         Skal de skjules?

·         Skal de brukes aktivt for å gjøre kundene oppmerksomme på musikken?

Høyttalerne og deres plassering har betydning for hvordan musikken oppleves, slik som med anlegget musikkens spilles på. Du kan aktivt bruke høyttalerne i butikkens innredning, slik som med platespilleren. Ved å fremheve høyttalerne i interiøret kan du rette oppmerksomheten mot musikken som en positiv del av butikkens profil. Hvis musikkens funksjon først og fremst er å underbygge en stemning og være en del av et uttrykk, kan det være vel så virkningsfullt å skjule høyttalerne og la musikken ligge som et bakteppe.

Det er ikke nødvendigvis snakk om å ha det beste avspillingsutstyret, men å bruke det på best mulig måte, med tanke på din virksomhet.

7.     Volum på musikken?

Lydstyrken er avgjørende for hvordan dine kunder og ansatte oppfatter butikken og kan i stor grad påvirke kundenes adferd. Skal musikken være fremtredende og kanskje spilles ut mot gaten for å trekke kundene inn i butikken? Eller skal musikken spilles på et lavt volum, være en del av interiøret og å være med på å skape et helhetlig inntrykk?

Det finnes eksempler på at veldig lavt volum gjør kundene mer forsiktige og at de begynner å viske for ikke å trekke oppmerksomheten mot seg selv. Hvis forretningen din er bygget på at kundene skal kunne ta varene ned fra hyllene, ta på dem, snakke med hverandre og ta med varene rundt i butikken, kan det være en ulempe hvis kundene blir for forsiktige. På cafeer og restauranter dere gjestene sitter tett kan det være en lurt at musikken er såpass høy at man ikke hører bordet ved siden av, men likevel ikke så høyt at man ikke klarer å føre en samtale med de man sitter sammen med. Det handler altså om å finne den rette balansen. Du skal også finne balansen mellom det å tiltrekke seg sin målgruppe og det å ikke plage sjenere sine ansatte. 

8.     Hvordan velger man musikken og skaper variasjon? 

De aller fleste har noen tanker om hva slags musikk man ønsker å spille i julen, men hva med andre tidspunkter på året som påske, vintersalget eller sommerferien? Når du velger musikk for din virksomhet kan variasjon være veldig viktig. Det finnes flere måter å variere på. Det kan være viktig å se hvordan dags, - uke og års - rytme påvirker forretningen din. F.eks. kan et høyere tempo og intensitet på musikken du spiller på en cafe på morgenen, ha en positiv og oppkvikkende effekt på ansatte og besøkende. Finn ut hva som er typisk for dine kunders adferd til ulike tidspunkt på dagen, uken, måneden og året. Bruk musikkens tempo, genre og lydnivå til å underbygge stemninger og kampanjer i din virksomhet. 

9.     Skal musikken være diskret eller skal den ha en fremtredende plass?

Musikkens plass i virksomheten handler ikke bare om lydnivå eller om den er en synlig del av inventaret eller ikke. Det er en kombinasjon av alle punktene ovenfor som bør være grunnlaget for hvordan du velger å bruke musikk i virksomheten. Musikkstilen du velger, kan i kraft av uttrykket kanskje utilsiktet få en fremtredende plass, selv om man spiller den lavt, kanskje fordi den ikke passer så godt til virksomheten eller varene dine. Et eksempel kan være å spille heavy metal i en blomsterbutikk. Mer lyrisk musikk pop med samme lydstyrke vil kanskje passe bedre inn i en blomsterbutikk og vil virke mindre fremtredende. Den vil antagelig spille en mer positiv rolle for opplevelsen av butikkens varer og profil.

Hentet fra:

https://www.koda.dk/fileadmin/user_upload/docs/Koda_musikkens_vaerdi_web.pdf