Opplysninger om virksomheter som bruker musikk

Vi lagrer følgende opplysninger om virksomheter som bruker innspilt musikk:

  • Organisasjonsnummer

  • Virksomhetens navn

  • Postadresse og besøksadresse

  • Bransje

  • Virksomhetens kontaktperson(er) - navn, e-postadresse og telefonnummer

  • Opplysninger om kundelokalet – størrelse, åpningstider og andre parametere jf vederlagstariffer

  • Informasjon om avspillinger (bakgrunnsmusikk og fremtredende musikk)

  • Dette er informasjon vi bruker for å kunne avgjøre størrelse på faktura, og innhente vederlag

Vi innhenter opplysninger om foretak og selskap fra Brønnøysundregistrene og fra kommersielle oppslagsverk. For eksempel regnskapsopplysninger og opplysninger om nyetableringer.