Opplysninger om virksomheter som bruker musikk

Vi lagrer følgende opplysninger om virksomheter som bruker innspilt musikk:

  • Organisasjonsnummer
  • Virksomhetens navn
  • Postadresse og besøksadresse
  • Bransje
  • Virksomhetens kontaktperson(er) - navn, e-postadresse og telefonnummer
  • Opplysninger om kundelokalet – størrelse, åpningstider og andre parametere jf vederlagstariffer
  • Informasjon om avspillinger (bakgrunnsmusikk og fremtredende musikk)
  • Dette er informasjon vi bruker for å kunne avgjøre størrelse på faktura, og innhente vederlag

Vi innhenter opplysninger om foretak og selskap fra Brønnøysundregistrene og fra kommersielle oppslagsverk. For eksempel regnskapsopplysninger og opplysninger om nyetableringer.