Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Vi krever inn vederlag fra dem som bruker innspilt musikk i Norge, og utbetaler det til rettighetshavere, i henhold til åndsverksloven § 21. Det gir oss en rettslig forpliktelse til å samle inn og behandle dine personopplysninger, jamfør personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c

Vi behandler ikke flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å forvalte dine rettigheter.

Vi behandler dine personopplysninger for å:

  • Kreve inn vederlag på dine vegne, for innspillinger du medvirker på og eller eier.

  • Betale ut og rapportere til skattemyndigheter vederlag vi har betalt til deg, eller kommer til å betale til deg i fremtiden.

  • Kontrollere og dokumentere at vi forvalter rettigheter og vederlag på korrekt måte

  • Forebygge og avdekke mulige svindelforsøk og andre straffbare handlinger

  • Håndtere generell medlems- og kundeservice