Hvordan sikrer Gramo mine personopplysninger?

 

Vi sikrer dine opplysninger ved å beskytte infrastrukturen og kontorbygninger. Vi stiller også krav om vern av dine personopplysninger til alle personer i Gramo og underleverandører .

Våre viktigste tekniske sikkerhetsmekanismer er:

  • Kryptering av opplysninger som sendes over internett – Når du logger deg inn på Min Side (for medlemmer/musikkbrukere) med ditt brukernavn og passord vil alle opplysningene være krypterte ved bruk av krypteringsprotokoll, som for eksempel "Transport Layer Security" (TLS) og "Secure Socket Layer" (SSL).  Vi bruker disse protokollene på alle nettsider hvor vi behandler opplysninger om deg. Dette sikrer at opplysninger om deg forblir konfidensielle og at de er beskyttet når de overføres over Internett.
  • To-faktor pålogging – Vi bruker også tofaktor-pålogging med sms-kode i tillegg til brukernavn og passord. Dette sikrer at det kun er deg og autorisert personell hos Gramo som har tilgang dine opplysninger.

  • Sikkert kjernesystem – Vårt spesialutviklete medlems- og avregningssystem Echo, som er vår masterdatabase, har tilgangsstyring, strukturering og kvalitetssikring av data, logging og backup. Dette sikrer at informasjonen om deg er beskyttet og tilgjengelig. Echo er grunnlaget for informasjonen du får opp på Min Side, slik at du selv har innsyn i og kan kvalitetssikre informasjon vi har lagret om deg.
  • Databehandleravtaler og taushetserklæringer – Vår plattform er satt sammen av løsninger vi har i vårt eget datasenter, og via tjenester som kjører hos Amazon Web Services (AWS) og Heroku. All informasjon om deg oppbevares innenfor EU/EØS området og nødvendige databehandleravtaler og taushetserklæringer er på plass med våre underleverandører og samarbeidspartnere.