Hvordan fungerer prismodellene for lokalradio?

Prismodell A

Prismodell A gjelder når radio-selskapet ditt har hatt en inntekt over 2 millioner i det året dere skal betales musikk for.

Slik fungerer det:

  • Du må en gang i året sende inn både regnskap og opplysninger om sendetid til Gramo.

  • Prisen beregnes ut fra inntekter og hvor mye musikk som brukes i sendingene

  • Vi legger på 2000 kroner hvis du har samtidig og uendret videresending av den analoge sendingen på Internett (simulcasting) 

Prismodell B

Gjelder når radio-selskapet ditt har hatt en inntekt under 2 millioner i det året dere skal betales musikk for.

Slik fungerer det:

  • Prisen beregnes ut fra antall potensielle lyttere i dekningsområdet og hvor mye musikk som brukes i sendingene.

  • Vi legger på 1000 kroner hvis du har samtidig og uendret videresending av den analoge sendingen på Internett (simulcasting)