Hvor lenge lagres personopplysninger om meg?

Hovedregelen i Personvernregelverket er at personopplysninger skal slettes når formålet med behandlingen er oppfylt.

Vernetiden for innspillinger er 70 år. Det betyr at vi må lagre opplysninger om rettighetshavere minst så lenge.  Men vi lagrer kun de opplysningene som er nødvendige for å forvalte rettighetene i henhold til åndsverkloven § 21. Vi sletter eller anonymiserer opplysningene når formålet med behandlingen er oppfylt, og vi ikke lenger har noen grunn til å ha dem.

Personopplysninger om mottakere av nyhetsbrev, sletter vi når du melder deg av.

Kontaktinformasjon om musikkbrukere sletter vi når vi mottar melding om at dere ikke lenger bruker musikk, eller foretaket er avviklet. 

Fakturahistorikk lagrer vi i ti år, for å imøtegå eventuelle dokumentasjonskrav fra skattemyndigheter.