Opplysninger om medlemmer i Gramo

For å kunne ivareta dine interesser som medlem, og utbetale vederlag til deg, må vi lagre følgende personopplysninger:

 • Navn og eventuelt artistnavn/tidligere navn

 • Kjønn

 • Fødselsdato og personnummer (fødselsnummer)

 • Adresse

 • Bankkontonummer

 • E-post

 • Telefonnummer

 • Statsborgerskap, fødselsland og bostedsland

 • Instrument og relasjon til band/orkester/kor

 • Medlemskap i norske rettighetshaverorganisasjoner

 • Medlemskap i utenlandske vederlagsorganisasjoner

 • Innspillinger du har rettigheter til

Du må gi oss opplysningene i listen over. Enten ved søknad om medlemskap eller i etterfølgende dialog med oss.

For at du skal få vederlag du har krav på er det viktig at du holder opplysningene oppdaterte.

Dersom du har du arvet rettigheter, registrerer vi også dødsår for den du arver.

Innsyn og endring

Personvernregelverket gir deg rett til å få innsyn i og kunne endre informasjon vi har lagret om deg.

Ønsker du innsyn eller endre opplysninger?

Utmelding og sletting

Du har rett til å melde deg ut og be om at vi sletter opplysninger om deg.

Ønsker du å melde deg ut eller å slette opplysninger vi har om deg? – Ta kontakt med oss på 22 00 77 80 eller medlem@gramo.no.

Vi må beholde noen opplysninger

Vi er lovpålagt å beholde noen opplysninger. Det betyr at selv om du ber oss om å slette opplysninger om deg må vi beholde følgende:

 • Navn og eventuelt artistnavn

 • Fødselsdato

 • Land (statsborgerskap, bostedsland, fødselsland)

 • Relasjon til band/orkester/kor

 • Innspillinger

I tillegg må vi beholde informasjon om alle utbetalinger i ti år, for å kunne imøtegå og bistå dine interesser i eventuelle dokumentasjonskrav fra skattemyndigheter.

Utveksling av informasjon om rettighetshavere, med andre samarbeidspartnere

Navnet ditt og fødselsnummer/organisasjonsnummeret deler vi med rettighetshaverorganisasjoner du er registrert medlem av. Dette for å kvalitetssikre korrekt informasjon, med den hensikt å kunne avgjøre stemme- og fullmaktsberettigede medlemmer til generalforsamlingen i Gramo, jamfør våre vedtekter.

Vi innhenter også opplysninger om foretak og selskap fra Brønnøysundregistrene.