Hva er riksdekkende radio?

En riksdekkende kanal sender over hele Norge.

Du må ha konsesjon for å drive riksdekkende radio.

Gramo inngår egne avtaler direkte med hver enkelt riksdekkende kanale.

Alle riksdekkende radiokanaler må rapportere inn til Gramo all musikk som blir spilt i deres sendinger.

Gramo har i dag avtale med NRK, P4 og Radio Norge

Les mer om allmennkringkasting på Medietilsynets nettsider