Hva er forskjellen vederlag og royalties?

Mange forveksler vederlag med royalties. Royalties kan bety så mye, men Gramo krever inn og utbetaler vederlag.

Vederlag er et juridisk begrep som enkelt kan oversettes til betaling eller kompensasjon.

Vederlagsretten Gramo forvalter er tuftet på åndsverkloven § 21, som sier at utøvende kunstnere og produsenter har rett til betaling dersom deres lydopptak er brukt i kringkasting eller fremført offentlig.