Hva er forskjellen på tilsluttet og ordinært medlem?

  • Tilsluttet medlem – for deg som ikke er medlem i en av våre rettighetshaverorganisasjone

  • Ordinært medlem – for deg som er medlem i en av våre rettighetshaverorganisasjone

 

TILSLUTTET MEDLEM:
Hvis du ikke er medlem i en av våre rettighetshaverorganisasjoner kan du bli såkalt tilsluttet medlem i Gramo. Da er det fortsatt gratis å melde seg inn, men vi trekker 10 prosent i administrasjonsgebyr før pengene dine betales ut.

Som tilsluttet medlem har du tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på Gramos generalforsamling.

 

ORDINÆRT MEDLEM:
For å bli ordinært medlem i Gramo må du allerede ha medlemskap i en av disse organisasjonene:

Har du meldt deg inn eller ut av en rettighetshaverorganisasjon siden sist? Her kan du oppdatere din medlemsinfo.

Vi sjekker også jevnlig våre medlemslister opp mot organisasjonene og vil se om du har endret medlemsstatus etter at du ble Gramo-medlem.

Som ordinært medlem har du stemmerett på Gramos generalforsamling.

Har du har fått utbetalt minst 1000 kroner fra oss i ett av de tre siste årene? Da kan du også gi fullmakt til et annet ordinært medlem i Gramo eller til rettighetsorganisasjonen din.