Hva er EHF og ELMA?

EHF er e-faktura for bedrifter. 

Faktura og kreditnota som sendes på EHF går automatisk inn i ditt regnskapssystem, så du slipper å registrere disse manuelt .

Gramo sender faktura og kreditnota på EHF til alle som er registrert i ELMA. 

ELMA er et register som inneholder adressen til det aksesspunktet som mottaker ønsker å få sendt sine dokumentene til. 
Mottakere som ligger her kan motta dokumenter fra andre uten at en forsendelsesavtale må foreligge. Mottaker forplikter seg til å motta filen som sendes så lenge den er sendt i Elektronisk handelsformat (EHF) eller PEPPOL BIS format.