Hva er årsoppgave fra Gramo?

Årsoppgaven er en oversikt over hva du fikk utbetalt fra oss i fjor, og erstatter det som tidligere het «lønns- og trekkoppgave».

Du må betale skatt av utbetalingen fra Gramo, og vi har derfor plikt til å lage årsoppgave til skattemyndighetene. 

Vi oppfordrer deg  til å sjekke at beløpene på skattemeldingen (selvangivelsen) stemmer overens med beløpene i årsoppgaven. 

Beløpet i årsoppgaven inneholder også eventuelle penger for privatkopiering som Gramo utbetaler på vegne av Gramart, Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Artistforbund.