Kunder og gjester

Hva er Fond for utøvende kunstnere (FFUK)?

Når du betaler til Gramo er avgiften til Fond for utøvende kunstnere inkludert. På den måten slipper du å gjøre en ekstra betaling til dem. Beløpet er spesifisert på fakturaen fra Gramo.

Fondet bruker pengene til å støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Fond for utøvende kunstnere – du kan lese mer på deres nettsider

Hva er vederlag?

Vederlag er et juridisk begrep som enkelt kan oversettes til betaling eller kompensasjon.

For deg som bruker musikk utenfor den private sfære er dette godtgjørelsen du må betale til dem som investerer tid, talent og penger på musikk.

For deg som bidrar musikalsk, eier eller har rettigheter til musikk er dette en godtgjørelse for når musikken din blir spilt offentlig i radio og i butikker, restauranter, kafeer, treningssentre og lignende.

Vederlagsretten Gramo forvalter er tuftet på åndsverkloven § 21, som sier at utøvende kunstnere og produsenter har rett til betaling dersom deres lydopptak er brukt i kringkasting eller fremført offentlig.

Hvorfor må jeg betale til Gramo?

Hvis du bruker musikk som er hørbar for dine kunder eller gjester, skal du i følge norsk lov betale til dem som eier musikken. Bestemmelsene står i åndsverklovens § 21 og lovens forskrifter.

Kulturdepartementet har autorisert Gramo til å kreve inn og fordele pengene (vederlaget) på vegne av musikerne, artistene og plateselskapene.

Da slipper du å betale til hver enkelt artist, musiker og plateselskap når du bruker musikk, radio eller TV som er hørbar for dine kunder og gjester.

Når du betaler til Gramo og Tono følger du norsk lov og du kan spille all musikk du måtte ønske.

16000 virksomheter betaler til Gramo for sin musikkbruk

 

Hva er forskjellen på Gramo og Tono? – her finner du svaret

Hva gjør Gramo med pengene de krever inn?

Gramo betaler ut penger til personer som har sunget eller spilt på en låt, og til de som som eier låten.

Låten må ha blitt spilt på radio før man kan få penger fra Gramo.

Radiostasjonene rapporterer hvilken musikk som spilles. Gramo betaler ut penger til de som har registrert seg hos oss som deltagere på låtene radiostasjonene har rapportert inn.

Hvorfor må bedriften min betale til både Gramo og Tono?

I Norge har vi to rettighetshavergrupper som har hvert sitt byrå til å innkreve og betale ut penger når musikken deres blir spilt offentlig.

  • Gramo betaler ut penger til personer som har sunget eller spilt på en låt, og til plateselskapet eller andre som eier låten.
  • Tono betaler ut penger til de som har skrevet låten.

Derfor må du betale til både Gramo og Tono når du bruker musikk.

Hva skjer hvis jeg bruker musikk uten å melde fra til Gramo?

Vi reiser jevnlig rundt på besøk til bedrifter i hele landet.

Hvis din bedrift bruker musikk og dere ikke har meldt fra til oss tidligere, legger vi ved besøket igjen en folder med registreringsskjema og informasjon om Gramo.

  • Vi ber deg, innen 10 dager etter besøket, å melde inn musikkbruken ved å bekrefte eller endre opplysninger innhentet ved besøket.

Bekreft eller endre opplysning om musikkbruk - Trykk her

Hvis dere ikke gir oss noen tilbakemelding sender vi etter 10 dager faktura basert på opplysningene vi noterte da vi var på besøk. Vi legger da til et administrasjonsgebyr på 10% av fakturabeløpet.

Hva gjør jeg dersom vi ikke lenger har musikk?

Dersom dere ikke lenger har musikk, TV eller radio som er hørbar for deres kunder eller gjester så må dere sende en oppsigelse til Gramo. 

Gå til skjema for oppsigelse  eller send en e-post til marked@gramo.no

VIKTIG! Vi trenger å vite:

  • Organisasjonsnummer, fakturanummer, kontaktnummer. Så vi kan identifisere ditt foretak.

  • Dato for opphør.

  • Navn og organisasjonsnummer til eventuell ny eier.

Dersom dere har mottatt faktura så vil vi kreditere den og eventuelt sende sluttfaktura med redusert periode.

Hvordan vet jeg at Gramo er en seriøs aktør?

Med bakgrunn i åndsverkloven § 21 er Gramo godkjent av Kulturdepartementet til å kreve inn og betale ut penger til artister, musikere og plateselskap/mastereiere når musikken deres blir spilt på radio eller i det offentlige rom. 

Gramo ble stiftet i 1989 og er en non-profit-organisasjon som eies og drives av våre 20 000 medlemmer.

Autorisasjon fra Kulturdepartementet for kringkasting (pdf)

Autorisasjonen fra Kulturdepartementet for annen offentlig fremføring (pdf)

 

 

 

Hvorfor sender dere brev til oss?

Gramo sender brev til alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene med en bransje som vi vet ofte bruker musikk.

Vi spør i brevet om dere har musikk, TV eller radio som er hørbar for deres kunder eller gjester. 

Vi ber deg gi oss en tilbakemelding slik at vi kan oppdatere dette hos oss. Da slipper du å få flere spørsmål fra oss om dere bruker musikk eller ikke.

Hvis dere ikke svarer vil vi prøve å sende dere noen forespørsler til, eller kanskje besøke dere.

Hvor ofte får jeg faktura fra Gramo for å bruke musikk i min bedrift?

Til de aller fleste som spiller musikk for kunder og gjester sender vi en faktura i året.

Hvis dere har et arrangement eller event så skal dette meldes inn fortløpende og du vil da motta en faktura for hver gang du melder inn dette. 

Noen foretak som for eksempel treningssentre, danseskoler og teater får faktura to ganger i året.

Spiller du musikk i din radiostasjon? - Her finner du informasjon om hvor ofte du får faktura

 

Meld inn din musikkbruk her

Event og arrangement kan du melde inn her

Må vi betale for «walk in music» og pausemusikk ved festivaler og konserter?

Ja!

All bruk av innspilt musikk må dere betale for, både til Gramo og Tono.

Dersom dere har et fast lokale så kan dere registrere dette som et serveringssted.

Hva koster det? - Her finner du prisliste for serveringssted og musikk-kafé/diskotek

Dersom dere har ikke har et fast lokale så dere registrere dette som et event.

Hva koster det? - Her finner du prisliste for event og arrangement

Hvorfor må jeg betale til Gramo når jeg kun har TV?

Noe av musikken som sendes i TV  har musikerne og artistene rett til å få betalt for gjennom Gramo. 

Her er noen eksempler på hvilken musikk i TV dette gjelder:

  • Playback
  • Arenamusikk ved for eksempel idrettsarrangementer
  • Bruk av innspilt musikk i forbindelse med introduksjon av gjester. Klassiske eksempler her er musikk benyttet ved introduksjon av gjester i talkshow
  • På Stjernekamp spilles innimellom originalen til den låta deltagerne synger cover av

Dersom TV-apparatet har mulighet for å spille av radio er det musikken fra radiosendingen du betaler for.

Vi spiller kun fra Spotify eller andre strømmetjenester. Må vi betale da?

Så lenge musikken er hørbar for deres kunder og gjester må dere betale til Gramo og Tono, uavhengig av hvor lyden kommer fra. Enten det er TV, radio, CD, vinyl, lydfiler, strømming eller liknende.

Spotify-abonnementet dekker ikke vederlaget musikerne og plateselskapene har krav på når du spiller musikk i det offentlige rom.

Kun gjennom Gramo og Tono kan du eller din bedrift betale for dette.

Dette gjelder selv om du i henhold til vilkårene i ditt Spotify-abonnement har rett til å spille musikk i det offentlig rom.

Alle som spiller av musikk utenfor den private sfære må betale vederlag til både Gramo og Tono.

Hvorfor må bedriften min betale til både Gramo og Tono?

Kulturdepartementet har autorisert Gramo til å kreve inn og fordele vederlag i henhold til åndsverkloven § 21

Bruk av Spotify i din bedrift eller skole – spotify.com