Kringkasting

Hvorfor må jeg betale til Gramo for å bruke musikk i mine radiosendinger?

Hvis du bruker musikk i dine radiosendinger, skal du i følge norsk lov betale til dem som eier musikken. Bestemmelsene står i åndsverkloven § 21 og lovens forskrifter.

Kulturdepartementet har autorisert Gramo til å kreve inn og fordele pengene (vederlaget) på vegne av musikerne, artistene og plateselskapene.

Da slipper du å betale til hver enkelt artist, musiker og plateselskap når du bruker musikk, radio eller TV som er hørbar for dine kunder og gjester.

Hvor ofte får jeg faktura fra Gramo for å bruke musikk i mine radiosendinger?

Riksdekkende kanaler får faktura i henhold til avtalen som kanalene hver for seg har inngått med Gramo.

Lokalradioer får:

  • En a-kontofaktura i 1. kvartal for inneværende år
  • En a-kontofaktura i 2. kvartal for inneværende år
  • En sluttfaktura for i fjor, fra september og utover, når opplysninger om sendetid og eventuelt regnskap er mottatt og registrert

Nettradioer får en faktura i året.

Lokal-TV får en faktura i året.

Hva er riksdekkende radio?

En riksdekkende kanal sender over hele Norge.

Du må ha konsesjon for å drive riksdekkende radio.

Gramo inngår egne avtaler direkte med hver enkelt riksdekkende kanale.

Alle riksdekkende radiokanaler må rapportere inn til Gramo all musikk som blir spilt i deres sendinger.

Gramo har i dag avtale med NRK, P4 og Radio Norge

Les mer om allmennkringkasting på Medietilsynets nettsider