Generelt

Hva er vederlag?

Vederlag er et juridisk begrep som enkelt kan oversettes til betaling eller kompensasjon.

For deg som bruker musikk utenfor den private sfære er dette godtgjørelsen du må betale til dem som investerer tid, talent og penger på musikk.

For deg som bidrar musikalsk, eier eller har rettigheter til musikk er dette en godtgjørelse for når musikken din blir spilt offentlig i radio og i butikker, restauranter, kafeer, treningssentre og lignende.

Vederlagsretten Gramo forvalter er tuftet på åndsverkloven § 21, som sier at utøvende kunstnere og produsenter har rett til betaling dersom deres lydopptak er brukt i kringkasting eller fremført offentlig.

Hva er Gramo?

Gramo er et vederlagsbyrå. Vi samler inn og betaler ut penger til personer som har sunget eller spilt på en låt, og de som eier låten.

Låten må ha blitt spilt på radio før man kan få penger fra Gramo

Dersom du har vært med på eller eier en utgitt låt, så kan du registrere deg som medlem i Gramo.

Dersom du driver en radiostasjon, kafe, restaurant, hotell, treningssenter, eller på annen måte spiller musikk for sine kunder eller gjester, så skal du melde inn og betale for dette til Gramo.

 

Hva er forskjellen på TONO og Gramo?

Både TONO og Gramo tar vare på rettighetene til dem som lager og eier musikk. Forskjellen er at TONO betaler ut penger til dem som har skrevet en låt, og Gramo betaler ut penger til dem som har sunget, spilt og gitt den ut.

Dersom man driver en radiostasjon, kafe, restaurant, hotell, treningssenter, eller på annen måte spiller musikk for sine kunder eller gjester, skal man rapportere og betale for dette til både Gramo og Tono.

Hva er EHF og ELMA?

EHF er e-faktura for bedrifter. 

Faktura og kreditnota som sendes på EHF går automatisk inn i ditt regnskapssystem, så du slipper å registrere disse manuelt .

Gramo sender faktura og kreditnota på EHF til alle som er registrert i ELMA. 

ELMA er et register som inneholder adressen til det aksesspunktet som mottaker ønsker å få sendt sine dokumentene til. 
Mottakere som ligger her kan motta dokumenter fra andre uten at en forsendelsesavtale må foreligge. Mottaker forplikter seg til å motta filen som sendes så lenge den er sendt i Elektronisk handelsformat (EHF) eller PEPPOL BIS format.