Styret i Gramo

Styret i Gramo består av:

  • Tre representanter for artistene og musikerne
  • Tre representanter for plateselskapene/mastereierne
  • En uavhengig styreleder.

"Uavhengig" betyr at styrelederen ikke er medlem av Gramo og heller ikke har noen tilknytning til noen av Gramos rettighetshaverorganisasjoner.

Styret som ble valgt på generalforsamlingen 29. mai 2017, består av:

  • Knut Ro (styreleder) med vara Nils Petter Hansson
  • Marte Thorsby (1. nestleder) med vara Eddie Nygren
  • Harald Sommerstad (2. nestleder) med vara Ivar Peersen
  • Erling Andersen med vara Fritjof Hungnes
  • Daniel Nordgård med vara Elin Erikstad Aamodt
  • Hans Ole Rian med vara Lars Christian Fjeldstad
  • Øystein Rudjord med vara Guttorm Raa