Styret i Gramo

Styret i Gramo består av tre representanter for artistene og musikerne og tre representanter for plateselskapene/musikkeierne, samt en uavhengig styreleder. "Uavhengig" betyr at styrelederen ikke er medlem av Gramo og heller ikke har noen tilknytning til noen av Gramos rettighetshaverorganisasjoner.

Styret som ble valgt på generalforsamlingen 31. mai 2016, består av:

  • Knut Ro (styreleder) med vara Nils Petter Hansson
  • Harald Sommerstad (1. nestleder) med vara Daniel Nordgård
  • Marte Thorsby (2. nestleder) med vara Petter Singsaas
  • Elin Erikstad Aamodt med vara Ivar Peersen
  • Erling Andersen med vara Larry Bringsjord
  • Hans Ole Rian med vara Knut Aafløy
  • Øystein Rudjord med vara Guttorm Raa