Styret i Gramo

Styret i Gramo består av:

  • Tre representanter for artistene og musikerne

  • Tre representanter for plateselskapene/mastereierne

  • En uavhengig styreleder.

"Uavhengig" betyr at styrelederen ikke er medlem av Gramo og heller ikke har noen tilknytning til noen av Gramos rettighetshaverorganisasjoner.

Styret som ble valgt på generalforsamlingen 3. juni 2019, består av:

  • Knut Ro (styreleder) med vara Nils Petter Hansson

  • Marte Thorsby med vara Lena Midtveit

  • Harald Sommerstad med vara Ivar Peersen

  • Erling Andersen med vara Erle Strøm

  • Hans Ole Rian med vara Ingvild Andrea Tellmann

  • Eddie Nygren med vara Øystein Rudjord

  • Daniel Nordgård med Marius Øvrebø-Engemoen