Rettighetshaver-organisasjoner

Rettighetshaverorganisasjoner er interesseorganisasjoner for artister, musikere og plateselskap/musikkeiere som sto bak opprettelsen av Gramo, samt nye som har søkt i ettertid.

Les mer om godkjenning av rettighetshaverorganisasjoner i Gramos vedtekter § 4.

Hvis du er medlem av en av rettighetshaverorganisasjonene blir du ordinært medlem av Gramo. Les mer om medlemskap her.Rettighetshaver-organisasjoner for plateselskap/musikkeiere:

FONO
IFPI

Medlemskap i Gramo - dette trenger du å vite