Rettighetshaver-
organisasjoner

Rettighetshaverorganisasjoner er interesseorganisasjoner for artister, musikere og plateselskap/mastereiere som sto bak opprettelsen av Gramo, samt nye som har søkt i ettertid.

Les mer om godkjenning av rettighetshaverorganisasjoner i Gramos vedtekter § 4.Rettighetshaver-organisasjoner for plateselskap/mastereiere:

FONO
IFPI
NORA

Medlemskap i Gramo - dette trenger du å vite