Rettighetshaver-
organisasjoner

Rettighetshaverorganisasjoner er interesseorganisasjoner for artister, musikere og plateselskap/mastereiere som sto bak opprettelsen av Gramo, samt nye som har søkt i ettertid.

Les mer om godkjenning av rettighetshaverorganisasjoner i Gramos vedtekter § 4.


Rettighetshaver-organisasjoner for artister og musikere:

GramArt
Creo (tidligere Musikernes fellesorganisasjon)
Norsk Artistforbund
FolkOrg
Norsk Skuespillerforbund
Norsk Tonekunstnersamfund
Norsk Lektorlag
Norsk Viseforum

 


Rettighetshaver-organisasjoner for plateselskap/mastereiere:

FONO
IFPI
NORA

Medlemskap i Gramo - dette trenger du å vite