Medlemsmøte

Tid: Mandag 15. mai kl. 19:00
Sted: Laboratoriet på nye Kulturhuset, Youngsgate 6 i Oslo

 
 

Velkommen til medlemsmøte for å snakke sammen om forslagene vi har fått inn til generalforsamlingen.

Styret i Gramo har i foreslått å endre vedtektene på områder som vil berører ditt medlemskap i Gramo. Forslagene går i korte trekk ut på følgende:

  • Fjerne skillet mellom ordinære og tilsluttede medlemmer
  • Endre stemmerettsreglene på generalforsamlingen
  • Gi større selvbestemmelsesrett i utøver- og produsentsektor

Målet er at du skal kunne stille forberedt til generalforsamlingen og bruke stemmeretten din.

Agenda:

  1. Velkommen
  2. Styrets forslag til vedtektsendringer. Bakgrunn og innhold.
  3. Diskusjon og spørsmål
  4. Generelt om Gramos drift og fokusområder for perioden 2016-2017. Kort om hva vi har jobbet med
  5. Avslutning

Se flere videoer fra arkivet