utbetaling-fra-gramo-ikon-rød

Utbetalingsregler

Vi fordeler pengene likt

Vi legger alle pengene i én pott og fordeler likt. Halvparten til artister og musikere og den andre halvparten plateselskap og mastereiere, jamføre forskriftene til åndsverkloven § 3-6

Pengestrømmen i Gramo.png

Vernetid

En innspilling er vernet i 70 år etter den første gang ble utgitt eller offentliggjort, jamføre åndsverkloven § 21. Det vil si at du får Gramo-penger for de første 70 årene etter utgivelse når innspillingen brukes på radio. Etter 70 år kan innspillingen brukes fritt av radiostasjonene eller andre, og du vil ikke få Gramo-penger.

Utbetaling hvert år

Gramo foretar en hovedutbetaling hvert år. Penger for et kalenderår blir fordelt og utbetalt på våren eller sommeren året etter.  Du kan ikke få forskudd på utbetalingen. Vi utbetaler mindre beløp i løpet av året for innspillinger som kommer inn etter hvert. Vi betaler ut penger for innspillinger som er blitt brukt tre å tilbake i tid. Dette kaller vi etterutbetalinger.

Utbetaling –  når og hvor mye

Utbetalingsregler

Nedenstående i henhold til forskriftene til åndsverkloven § 3-6:

  • Beregnet vederlag som ikke lar seg utbetale foreldes etter 3 år. Foreldelsesfristen begynner å løpe fra utgangen av det året hoved-utbetalingen fant sted.
  • Minstebeløp, dvs. vederlag under 0,5% av G (Folketrygdens grunnbeløp) per år, skal ikke utbetales. Per mai 2015 var minstebeløpet kr 450. Gramo har imidlertid vedtatt og fått tillatelse til å praktisere regelen slik at vederlaget kan akkumuleres opp til kr 300 for alle vederlagsår innenfor forskriftens foreldelsesfrist (at man betaler ut vederlaget når det har nådd kr 300).

Trekk

Offentlig myndighet (f.eks Statens Innkrevingssentral) kan pålegge Gramo å foreta trekk i Gramo-pengene dine. Aktuell myndighet skal informere deg om dette på forhånd.

Hvor mye får jeg som artist eller musiker? - slik beregner vi utbetalingen

Hvor mye får jeg som eier musikk? - slik beregner vi utbetalingen