utbetaling-fra-gramo-ikon-rød

Utbetalingsregler

Vederlagsberegning
Vi legger alle pengene i én pott og fordeler likt. Halvparten til artister og musikere og den andre halvparten plateselskap og mastereiere, jamføre forskriftene til åndsverkloven § 3-6.

Vernetid
En innspilling er vernet i 70 år etter den første gang ble utgitt eller offentliggjort, jamføre Åndverklovens § 45b. Det vil si at du får Gramo-penger for de første 70 årene etter utgivelse når innspillingen brukes på radio. Etter 70 år kan innspillingen brukes fritt av radiostasjonene eller andre, og du vil ikke få Gramo-penger.

Årlig hoved-utbetaling
Gramo foretar en hoved-utbetaling hvert år. Penger for et kalenderår blir beregnet og utbetalt våren/sommeren året etter.  Det er ikke mulig å få forskudd på avregningen. Det vil kunne komme etter-utbetalinger for et år.

Utbetalingsregler
Nedenstående i henhold til forskriftene til åndsverkloven § 3-6:

  • Beregnet vederlag som ikke lar seg utbetale foreldes etter 3 år. Foreldelsesfristen begynner å løpe fra utgangen av det året hoved-utbetalingen fant sted.
  • Minstebeløp, dvs. vederlag under 0,5% av G (Folketrygdens grunnbeløp) per år, skal ikke utbetales. Per mai 2015 var minstebeløpet kr 450. Gramo har imidlertid vedtatt og fått tillatelse til å praktisere regelen slik at vederlaget kan akkumuleres opp til kr 300 for alle vederlagsår innenfor forskriftens foreldelsesfrist (at man betaler ut vederlaget når det har nådd kr 300).

Trekk
Offentlig myndighet (f.eks Statens Innkrevingssentral) kan pålegge Gramo å foreta trekk i Gramo-pengene dine. Aktuell myndighet skal informere deg om dette på forhånd.

Hvor mye får jeg som artist eller musiker? - slik beregner vi utbetalingen

Hvor mye får jeg som eier musikk? - slik beregner vi utbetalingen