beregne-utbetalingen-ikon

Utbetaling for plateselskap og mastereier

Hvordan beregnes utbetalingen?

Pengene Gramo krever inn fra radiostasjoner og andre musikkbrukere i det offentlige rom fordeler vi 50/50 mellom artister/musikere og plateselskap/mastereiere.

Utbetalingen til plateselskap/mastereier beregnes slik:

Antall minutter dine innspillinger har blitt spilt på radio x årets sats.

Regneeksempel:
Et plateselskap/mastereier har en låt som A-listes på NRK P3 i 3 måneder i 2015.
Låta spilles i 624 minutter (eller ca. 200 ganger). Gramo-utbetalingen blir da:

624 (minutter) x 60 (sekunder) x kr 0,54 = kr 20 217,60

Gramo-satser 2015 for mastereiere

Kanal Kanalsats Tilleggssats Totalt
NRK P1 0,31 0,22 0,54
NRK P2 0,31 0,22 0,54
NRK P3 0,31 0,22 0,54
P4 0,34 0,24 0,59
Radio Norge 0,28 0,20 0,49
NRK Distrikt 0,10 0,07 0,18
Sami Radio 0,06 0,04 0,11
Mptre 0,05 0,04 0,09
P1+ 0,05 0,04 0,09
Øvrige NRK DAB 0,04 0,03 0,07
Lokalradio 0,02 0,01 0,03

Satsene gjelder vederlaget for 2015 som ble utbetalt i 2016

Utbetalingene regnes ut for hvert kalenderår og kommer på konto i løpet av våren/sommeren året etter.

Husk å oppdatere dine rettigheter og ditt kontonummer på Min Side

Hva med strømming?
Strømme-selskapene må avtale bruk av dine innspillinger direkte med deg som plateselskap/mastereier. Er du medlem av FONO eller IFPI Norge forhandler de vederlaget med strømme-selskapene på vegne av sine medlemmer.