beregne-utbetaling-ikon

BEREGNE Utbetaling til musikere og artister

Pengene Gramo krever inn legger vi i én pott og fordeler likt. Halvparten til artister og musikere og den andre halvparten plateselskap og mastereiere.

Pengestrømmen-i-Gramo.png

Hvor mye må du ha vært spilt på radio for å få penger?

Du må ha opptjent mer enn 300 kroner i løpet av 3 år for å få utbetaling fra Gramo.

Hvis du har blitt spilt på NRK P1, P2 eller P3 i 2017 og:

 • har rollekode A, må du ha blitt spilt i 28 minutter

 • har rollekode B - med 5 utøvere totalt, må du ha blitt spilt i 73 minutter

Finn din rollekode

Slik regner du ut størrelsen på utbetalingen din

For å regne ut beløpet på utbetalingen må du ha følgene tre opplysninger eller faktorer :

1. Antall minutter låten er blitt spilt på radio

2. Dine minuttpoeng på låten som er spilt på radio

3. Gramo-sats for året du skal beregne for

For at gramo-satsene skal bli så riktig som mulig generer vi disse i forbindelse med hovedutbetalingen hvert år, når vi vet hvor mye musikk som er blitt spilt på radio.

Når du skal beregne beløpet på hovedutbetalingen selv må du derfor ta utgangspunkt i fjorårets satser. Mer om satser i steg 3 lenger ned på siden.

Satsene forandrer seg ikke så mye fra år til år så du kommer uansett i nærheten, så lenge du har de to andre faktorene i utregningen.

 

Formelen for å bergene utbetalingen ser slik ut, og gjøres i to steg:

 1. Minutter x Poeng = Minuttpoeng

 2. Minuttpoeng x Gramo-sats = Beløp til utbetaling

Husk! Så lenge du har oppdatert diskografien din i Min Side så beregner systemet vårt automatisk riktig beløp til deg.

For å få utbetalt penger må du ha opptjent mer enn 300 kroner. Du må også og passe på at kontaktopplysningene dine er oppdatert på Min Side

 

Kalkulatoren kan avvike noen kroner fra beløpet du eventuelt får utbetalt fra Gramo.


Steg 1 – Antall minutter

Du må finne ut hvor mange minutter låten har blitt spilt på de forskjellige radiokanalene.

Eksempel: 208 avspillinger av en låt på tre minutter en avspillingstid på 624 minutter


Steg 2 – Dine minuttpoeng

For å få minuttpoeng må du finne din rollekode på låten.

Finn din rollekode:

Viktig! Du kan bare ha én rollekode per låt.

 • Rollekode A:

  • Solist eller soloartist

  • Featured artist

  • Fast medlem i et band

Er du solist eller featured artist på noen andres låt? Fyll ut dette skjemaet og send til oss (pdf)

 • Rollekode B:

  • Musiker som ikke er fast medlem i bandet

  • Orkestermedlem

  • Kormedlem

 • Rollekode C:

  • Dirigent

  • Musikalsk leder

Er du musikalsk leder? Fyll ut dette skjemaet og send til oss (pdf)

Finn antall poeng i poengtabellen

Når du har funnet rollekoden din, så kan du se i poengtabellen under hvor mange poeng du får på låten.

Poengtabell for rollekode A: 

For deg som er:

 • Solist eller soloartist

 • Featured artist

 • Fast medlem i et band

Antall A på innspillingen Poeng pr. A
1 16
2 14
3 12
4 10
5 8
6 6
7 4
8 2
9 1

Poengtabell for rollekode B:  

For deg som er:

 • Orkestermedlem

 • Kormedlem

 • Musiker som ikke er fast medlem i bandet

Antall A+B på innspillingen Poeng pr. B
1 -
2 8
3 8
4 8
5 8
6 6
7 4
8 2
9 1

Når det kun er en person med på låten ser vi at tabellen viser null poeng for rollekode B . Hvis du opptrer alene på en låt så har du automatisk rolle-kode A. Det går altså ikke an å være kun en person på en låt med rollekode B.

Poengtabell for rollekode C: 

For deg som er:

 • dirigent

 • musikalsk leder

Antall C på innspillingen Poeng pr. C
Uansett antall 5

I tabellen for rollekode C ser vi at en dirigent eller musikalsk leder får 5 poeng uavhengig av hvor mange utøvere ellers som opptrer på låten. Dersom en låt har flere dirigenter, deles de 5 poengene mellom disse.

Eksempel: Poengfordeling på en låt med ni personer:

 • De tre bandmedlemmene får rollekode A og 12 poeng

 • De fem bidragsytere får rollekode B og 2 poeng, siden de tilsammen er åtte A'er og B'er

 • Dirigenten får rollekode C og 5 poeng

Regn ut dine minuttpoeng

Nå som du vet hvor mange minutter låten har blitt spilt på en gitt kanal, og hvilken rolle-kode du har på låten så kan du regne ut dine minuttpoeng. 

Minutter x Poeng = Minuttpoeng

Minuttpoengene trenger du senere for å regne ut beløpet


Steg 3 – Finn Gramo-satsen

Den siste faktoren du trenger for å regne ut beløpet på utbetalingen er Gramo-satsen. Gramo-satsen er forskjellig for  radiokanalen du skal regne ut beløp for. 

Gramo-satsen ganges opp med antall minutter låten har blitt spilt på en gitt kanal

Gramo-satser for 2018:

Disse satsene gjelder for musikk som ble spilt på radio i 2018

NRK Kroner per minutt
NRK P1 kr 0,62
NRK Distrikt kr 0,04
NRK Sápmi kr 0,04
NRK P1+ kr 0,11
NRK P2 kr 0,27
NRK P3 kr 0,24
NRK mP3 kr 0,06
NRK P13 kr 0,06
NRK Folkemusikk kr 0,03
NRK Jazz kr 0,03
NRK Klassisk kr 0,03
NRK Radio Super kr 0,03
P4-gruppen Kroner per minutt
P4 Lyden av Norge kr 0,72
P5 Hits kr 0,12
P6 Rock kr 0,05
P7 Klem kr 0,05
P8 Pop kr 0,05
P9 Retro kr 0,05
P10 Country kr 0,05
Bandit kr 0,05
Bauer Kroner per minutt
Radio Norge kr 0,47
Radio Rock kr 0,18
Radio Vinyl kr 0,18
Radio Topp 40 kr 0,18
Kiss kr 0,03
P24-7 Mix kr 0,03
Radio 1 kr 0,03
Norsk Pop kr 0,03
Lokalradio Kroner per minutt
Jærradioen kr 0,03
Radio Horten kr 0,03

Steg 4 – Utregning av beløpet

Nå som du har skaffet deg oversikt over hvor mange minutter låten har blitt spilt på en gitt kanal, regnet ut minuttpoeng og funnet gramo-satsen kan du regne ut beløpet til utbetaling.

Minuttpoeng x Gramo-sats = Beløp til utbetaling

Regneeksempel:

Hvor mye tjener de forskjellige deltagerne på en låt med følgende besetning og radiospilling?

 • Tre bandmedlemmer – rolle-kode A

 • Fem musikalske bidragsytere – rolle-kode B

 • En dirigent – rolle-kode C

 • Spilles i 624 minutter

Hvis vi følger stegene over finner vi følgende:

Steg 1: Minutter

Antall minutter = 624

Steg 2: Minuttpoeng

Antall minuttpoeng:

Rolle-kode:

 • De tre bandmedlemmene får rolle-kode A og 12 poeng

 • De fem bidragsytere får rolle-kode B og 2 poeng, fordi de tilsammen er åtte A'er og B'er

 • Dirigenten får rolle-kode C og 5 poeng

Minuttpoeng: 

 • De tre bandmedlemmene: 12 poeng x 624 minutter = 7488 minuttpoeng

 • De fem bidragsytere: 2 poeng x 624 minutter = 1249 minuttpoeng

 • Dirigenten: 5 poeng x 624 minutter = 3120 minuttpoeng

Steg 3: Gramo-satser

Finne Gramo-sats for den kanalen du vil regne ut, for eksempel 0,54

Steg 4: Utregning av beløpet:

 • Beløp til utbetaling for hvert av bandmedlemmene – rolle-kode A:

  • 7488 minuttpoeng x 0,54 gramo-sats = 4043,52 kroner

 • Beløp til utbetaling for hver av dem som bidro på låten, men som ikke er medlem i bandet – rolle-kode B:

  • 1249 minuttpoeng x gramo-sats 0,54 = 674,46 kroner

 

 • Beløp til utbetaling for dirigenten – rolle-kode C:

  • 3120 minuttpoeng x gramo-sats 0,54 = 1684,8 kroner