Utbetaling til musikere og artister

når-kommer-gramo-utbetalingen-ikon

Når kommer pengene?

Utbetalingene regnes ut for hvert kalenderår og kommer på kontoen din i løpet av våren året etter.

Vi kjører også en utbetaling i desember, med opplysninger vi ikke fikk med på vår-utbetalingen.

Alt du trenger å gjøre er å passe på at diskografien din, kontonummer og kontaktopplysninger alltid er oppdatert på Min Side

Utbetlingen for 2017 er utsatt – les mer her


beregne-utbetaling-ikon

Hvordan regner vi ut størrelsen på utbetalingen din?

For å regne ut beløpet på utbetalingen må vi ha følgene tre opplysninger eller faktorer :

Antall poeng du har for låten som er spilt på radio
Du må oppgi din rolle! Gå til MinSide

Antall minutter låten er blitt spilt på radio: 
Radiostasjonenene sender inn rapporter til oss

Gramo-sats for året vi skal beregne for:
Dette regner vi ut.

Gramo-satser for 2015:

Kanal Kanalsats Tilleggssats Totalt
NRK P1 0,31 0,22 0,54
NRK P2 0,31 0,22 0,54
NRK P3 0,31 0,22 0,54
P4 0,34 0,24 0,59
Radio Norge 0,28 0,20 0,49
NRK Distrikt 0,10 0,07 0,18
Sami Radio 0,06 0,04 0,11
Mptre 0,05 0,04 0,09
P1+ 0,05 0,04 0,09
Øvrige NRK DAB 0,04 0,03 0,07
Lokalradio 0,02 0,01 0,03

Gramo-sats = Gramos inntekt for året delt på totalt antall minuttpoeng


Først må du få poeng!

Vi har et poengsystem for å beregne utbetaling til hver enkelt deltager på en låt. Når du registrerer deg på en låt på Min Side må du velge riktig rolle-kode:

 • Rolle-kode A: Solist, hovedartist eller band-, orkester- eller kormedlem
 • Rolle-kode B: Deltager som bidrar på låten, men som ikke er medlem i bandet, orkesteret eller koret
 • Rolle-kode C: Dirigent eller musikalsk leder

For å registrere deg som musikalsk leder må du:

 • Ha godkjennelse av hovedartist(er) på eget skjema
 • Musikalsk leder må gjennom sin medvirkning ha fremført åndsverk
 • Det kreves aktiv deltakelse i fremføringen av verket, på linje med en dirigent
 • Det kvalifiserer IKKE at man har komponert, arrangert eller administrert
 • Heller ikke juridisk og økonomisk ansvar for innspillingen kvalifiserer
 • Status som produsent, studioprodusent eller producer er i seg selv IKKE tilstrekkelig

Hvor mange poeng får du?

Hvor mange poeng du får per låt kommer an på hvilken rolle du har på låten, og hvor mange andre roller som er med.

Under ser du poengtabellene for de forskjellige rollene du kan på en innspilling:

A: Solist, hovedartist eller band-, orkester- eller kormedlem

Antall A på innspillingen Poeng pr. A
1 16
2 14
3 12
4 10
5 8
6 6
7 4
8 2
9 1

B: Deltager som bidrar på låten, men som ikke er medlem i bandet, orkesteret eller koret

Antall A+B på innspillingen Poeng pr. B
1 -
2 8
3 8
4 8
5 8
6 6
7 4
8 2
9 1

Tabellen for rolle-kode B viser 0 poeng dersom det kun er en person med på låten. En person med rolle-kode B kan ikke opptre på en låt alene. Da er man med andre ord solist og skal ha rolle-kode A.

C: Dirigent eller musikalsk leder

Antall C på innspillingen Poeng pr. C
Uansett antall 5

I tabellen for rolle-kode C ser vi at en dirigent eller musikalsk leder får 5 poeng uavhengig av hvor mange utøvere ellers som opptrer på låten. Dersom en låt har flere dirigenter, deles de 5 poengene mellom disse.

Eksempel på poengfordeling på en låt med 9 personer:

 • 3 bandmedlemmer (A) = 12 til hver
 • 5 bidragsytere (B) = 2 poeng til hver
 • 1 dirigent (C) = 5 poeng

Nå er det klart for beregning av pengene:

Regneeksempel for en låt som ble spilt på radio i 2015:

Hvor mange kroner tjener deltagerne på en låt med 4 bandmedlemmer (rolle-kode A) og 2 bidragsytere (rolle-kode B) som A-listes på NRK P3 i tre måneder.
Låta spilles i 624 minutter, som er i underkant av 200 ganger.

Først må vi finne de tre faktorene vi trenger for å gjøre utregningen:

 • Antall minutter: 624
 • Antall poeng:
  De 4 bandmedlemmene får rolle-kode A og 10 poeng hver.
  De 2 bidragsytere får rolle-kode B og 6 poeng hver.

 • Gramo-sats for NRK P3: 0,54

Hvor mye får bandmedlemmene?

Regnestykke for hvert av bandmedlemmene, med rolle-kode A, gjort i to steg:

1. Først må vi regne ut minuttpoeng:

Minuttpoeng er antall minutter en låt er blitt spilt ganget med en deltagers poeng.

(minutter) x (poeng) = minuttpoeng

624 minutter x 10 poeng = 6240 minuttpoeng

2. Til slutt regner vi ut beløpet på utbetalingen for 2015:

(minuttpoeng)  x (gramo-sats) = beløp i kroner

6240 minuttpoeng x 0,54 gramo-sats = 3369,60 kroner

Hvor mye får de som bidro på låten, men som ikke er medlem i bandet?

Regnestykke er gjort som over, men her har vi hentet poeng for rolle-kode B i stedet for A:

1. 624 minutter x 6 poeng = 3744 minuttpoeng

2. 3744 minuttpoeng x minuttpoengsats 0,542021,76 kroner

Konklusjon:

For at låten har blitt spilt 624 minutter på P3 i 2015 har:

 • hvert av de fire medlemmene i bandet har tjent 3369,60 kroner 
 • hver av de to bidragsyterne, som ikke er medlemmer av bandet tjent 2021,76 kroner 

NB! Gramo-satsen for P3 på 0,54 gjelder vederlaget for 2015 som ble utbetalt i 2016.