Prosedyrer for rettigheter som plateselskap eller mastereier

Hvis du er eier av fonogram og rettighetshaver til opptak som kvalifiserer rett til vederlag i henhold til Norsk Lov om opphavsrett §21, kan du bli medlem og administrere disse rettighetene direkte med Gramo.

Rutiner og dokumentasjonskrav for regionale medlemmer

Fra 1. januar 2017 skal innspilligsrettigheter registreres på innspillingssnivå.

Følgelig må plateselskaper som tidligere har registrert komplette plateselskapskataloger, i fremtiden måtte registrere innspillinger individuelt, siden disse ikke lenger vil bli koblet automatisk til riktig rettighetshaver. Kun originale produkter som selskapet har alle rettigheter til, kan registreres uten behov for ytterligere dokumentasjon. Gramo vil trenge ytterligere informasjon for å registrere andre innspillinger som selskapet har ervervet rettigheter til gjennom avtale som distribusjon, lisens, etc. Dokumentasjonen må vise avtalens tildeling av rett, gyldighet og spesifisert innspillingsinformasjon.

Rutiner og dokumentasjonskrav for agenter, lisensinnehaver, osv.

Hvis rett til innsamling og administrasjon av vederlag har blitt ervervet gjennom avtale som agent, lisensgiver etc., må agent, lisensinnehaver etc. dokumentere disse rettighetene ned til innspillingsnivå. Det tidligere alternativet om å kreve rett til hele kataloger er ikke lenger tilgjengelig uten at det tas med spesifikk innspillingsinformasjon i hvert krav. Oppdatering av innspillingsinformasjon kan kreve ny dokumentasjon / mandat.

Dokumentasjon må inneholde følgende opplysninger:

 • Avtalens gyldighet, Startdato og sluttdato

 • Tildeling av rett, Spesifisert informasjon om rett til innsamling og administrasjon av PP & B-rettigheter på norsk territorium

 • Innspillinger, spesifikk liste over originale innspillinger som kvalifiserer rett til vederlag og som dokumentasjon / mandat gir rett til å samle inn og administrere PP & B rettigheter til.

Innlevering av opptak, som bevis i / eller som vedlegg til mandat, må inneholde følgende opplysninger:

 • Label (original label for første utgivelse av innspilling)

 • UPC (original strekkode for produkt)

 • Katalog-nummer (Original katalog nummer på produkt)

 • Format (Single, EP, Album)

 • Utgivelsesdato (DD.MM.YYYY)

 • Hovedartist

 • Utgivelses-tittel

 • Låt-tittel

 • Spor versjon (Radio Edit, Album Version, Remix etc.)

 • Varighet (TT:MM:SS)

 • ISRC, fra første opprinnelige utgivelse

 • P-Linje (må inkludere Rettighetshaver/Selskap og år for oppkjøp/mastring)

Vær oppmerksom på at det ikke er nødvendig å registrere alle utgitte produkter hvis de er av samme innspillingsrepertoar. Vederlaget er knyttet til innspillingen IKKE utgivelsesproduktet. Første utgitte produkt av innspillingen er tilstrekkelig. Gramo ønsker å matche spilltid til de samme originale innspillingsdataene som er rapportert spilt av kringkaster.

Re-utgivelser, samlealbum og re-mastrede produkter legger ikke til noen nye rettigheter i henhold til norsk lov om opphavsrett §21.

Følgelig er dette ikke å sees på som en generell registrering av komplette utgitte kataloger, men bare av de innspillinger som du har rett til vederlag for når lydopptak spilles i radio- og tv-sendinger, samt offentlige steder.