Endringer i rettigheter for plateselskap og mastereiere

Informasjonen på denne siden gjelder for plateselskap og master-eiere.

Ved utgangen av 2018 stenger vi årene 2013 og 2014 for endringer, og gjør en siste utbetaling for disse årene.

For at du skal kunne sjekke om alt er riktig før vi stenger disse årene, har vi laget lister med låter som ble spilt på norsk radio i 2013 og 2014. Listene viser hvordan rettighetene for plateselskap og mastereiere (produsentrettigheter) ligger registrert i vårt system.

12. november 2018 er siste frist for å melde fra om eventuelle endringer på innspillinger for radio-årene 2013 og 2014. Da får vi tid til å registrere endringene før vi skal utbetale, den 15. desember 2018.

Her finner du innspillinger som blitt spilt på norsk radio i 2013 og 2014:

Her er noen ting du kan se etter i Excel-listene:

  • Innspillinger som står oppført på  deg eller ditt selskap, men som du eller ditt selskap ikke har rettigheter til, for  2013 eller 2014

  • Innspillinger som står oppført på noen andre, men som du eller ditt selskap har rettigheter til for 2013 eller 2014

  • Innspillinger med ukjent rettighetshaver (No Rightsholder)

  • Innspillinger som ikke er vernet (Not Protected) som du mener er vernet

  • Andre ting vi ikke har fått med oss som du mener skal rettes opp

Må jeg forholde meg til dette?

Hvis du har oppdatert Gramo fortløpende, og føler deg sikker på at alt er i orden, kan du se bort dette. 

Slik går du frem for å melde endringer:

Du melde endringer på to måter:

  • Søke opp en og en innspilling i Min Side og gjøre endringer der

  • Følge beskrivelsen under, og gjøre det i Excel.

For å melde endringer i Excel må du gjøre følgende:

1 – Åpne Excel-filen med Gramo-innspillinger

2 – Kopier raden med innspillingen du vil kreve tilhørighet til

Innspilling.png

3 – Åpne Excel-filen for melde endringer – last ned her

4 – Lim inn raden du kopierte i de grønne kolonnene

Lim-inn-raden.png

5 – Legg til dine egne data i de brune kolonnene

legg-til-egne-data.png

Kommentarer og lenker til dokumentasjon legger du I siste, brune kolonne Z

Du trenger ikke dokumentasjon når det er du eller ditt selskap som alltid har hatt alle rettighetene til innspillingen. Dersom innspillingen er registrert med annen rettighetshaver hos oss, må du sende dokumentasjon som viser ditt eierskap i Norge.

En innspilling som ikke er vernet (not protected i kolonne K), gir ikke Gramo-utbetaling. Dersom du mener not protected innspilling skal være vernet, skriv kommentar i den siste brune kolonnen Z.

6 – Send Excel-filen for å melde endringer til rikard.haugen@gramo.no

Har du spørsmål? – ta kontakt med rikard.haugen@gramo.no eller ring 22 00 77 95

Prosedyrer for rettigheter som plateselskap eller mastereier

Regler om saksbehandling ved dobbeltkrav

Verneregler