Priser for musikkbruk

16000 virksomheter betaler til Gramo for sin musikkbruk

Dersom du ikke finner din bransje kan du sende en e-post til marked@gramo.no eller ringe 22 00 77 97

16000 virksomheter betaler til Gramo for sin musikkbruk


Spill all musikk du måtte ønske!

Når du betaler for musikkbruk til Gramo og Tono følger du norsk lov.

Loven gir rettigheter til de som lager og eier musikken, slik at de skal få betalt for musikk som blir spilt utenfor den private sfære (offentlig fremføring).

Gramo har fått i oppgave av Kulturdepartementet å ta betalt for offentlig musikkbruk, og å fordele og betale ut pengene til de som lager og eier musikken.