6. Treningssenter

Pris for musikk i treningstimer

Time Vederlag Avgift til FFUK Sum per time
Pris per time med opptil 25 deltagere 8,64 kr 1,81 kr 10,45 kr
Pris per time over 25 deltagere 13,84 kr 2,89 kr 16,73 kr
NB! Har du fått fått prisliste på papir i mars 2017? Der står det feil: "Sum per dag". Det skal være "Sum per time"

Pris for musikk i styrketreningsrom, svømmehall, solarium og lignende

Påbegynt kvm Vederlag Avgift til FFUK Sum per dag
100 kvm innendørs 2,64 kr 0,55 kr 3,19 kr
1000 kvm utendørs 6,58 kr 1,38 kr 7,96 kr

Pris for musikk ved ved arrangement og event

- skal kun betales dersom dere ikke allerede har musikk som dere betaler til Gramo for.

Vederlag Avgift til FFUK Sum per dag
395,28 kr 82,61 kr 477,89 kr