5. Kjøpesenter og varehus

Bakgrunnsmusikk - prisene gjelder per dag

Areal Vederlag Avgift til FFUK Sum per dag
– 50 kvm 2,28 kr 0,48 kr 2,76 kr
51 – 100 kvm 4,54 kr 0,95 kr 5,49 kr
101 – 150 kvm 5,75 kr 1,20 kr 6,95 kr
151 – 200 kvm 8,01 kr 1,67 kr 9,68 kr
201 – 250 kvm 9,09 kr 1,90 kr 10,99 kr
251 – 300 kvm 11,37 kr 2,38 kr 13,75 kr
301 – 350 kvm 13,63 kr 2,85 kr 16,48 kr
351 – 400 kvm 14,70 kr 3,07 kr 17,77 kr
401 – 500 kvm 15,91 kr 3,33 kr 19,24 kr
501 – 600 kvm 17,10 kr 3,57 kr 20,67 kr
601 – 700 kvm 18,17 kr 3,80 kr 21,97 kr
701 – 800 kvm 19,37 kr 4,05 kr 23,42 kr
801 – 900 kvm 20,44 kr 4,27 kr 24,71 kr
901 – 1000 kvm 21,64 kr 4,52 kr 26,16 kr
1001 – 1100 kvm 22,71 kr 4,75 kr 27,46 kr
1101 – 1200 kvm 23,77 kr 4,97 kr 28,74 kr
1201 – 5000 kvm 26,05 kr *
5001 – kvm 112,17 kr **
Musikk utenfor lokalet 5,52 kr 1,15 kr 6,67 kr

* 26,05 kr + 2,28 kr per påbegynte 100 kvm. I tillegg kommer 20,9% i FFUK avgift.
** 112,17 kr + 1,74 kr per påbegynte 100kvm, I tillegg kommer 20,9% i FFUK avgift.


Pris for musikk ved ved arrangement og event

- skal kun betales dersom dere ikke allerede har musikk som dere betaler til Gramo for.

Vederlag Avgift til FFUK Sum per dag
395,28 kr 82,61 kr 477,89 kr