13. Kommune og Fylkeskommune

Pris per innbygger i kommunen

Vederlag Avgift til FFUK Sum per innbyggerr
0,59 kr 0,12 kr 0,71 kr

Pris per innbygger i aldersgruppen 15 - 24 år i fylkeskommunen

Vederlag Avgift til FFUK Sum per innbygger 15-24 år
0,59 kr 0,12 kr 0,71 kr