1. Butikk og kundelokale

Pris for bakgrunnsmusikk - prisene gjelder per dag

Areal Vederlag Avgift til FFUK Sum per dag
– 50 kvm 2,31 kr 0,48 kr 2,79 kr
51 – 100 kvm 4,60 kr 0,96 kr 5,56 kr
101 – 150 kvm 5,82 kr 1,22 kr 7,04 kr
151 – 200 kvm 8,11 kr 1,69 kr 9,80 kr
201 – 250 kvm 9,21 kr 1,92 kr 11,13 kr
251 – 300 kvm 11,52 kr 2,41 kr 13,93 kr
301 – 350 kvm 13,81 kr 2,89 kr 16,70 kr
351 – 400 kvm 14,89 kr 3,11 kr 18,00 kr
401 – 500 kvm 16,12 kr 3,37 kr 19,49 kr
501 – 600 kvm 17,32 kr 3,62 kr 20,94 kr
601 – 700 kvm 18,41 kr 3,85 kr 22,26 kr
701 – 800 kvm 19,62 kr 4,10 kr 23,72 kr
801 – 900 kvm 20,71 kr 4,33 kr 25,04 kr
901 – 1000 kvm 21,92 kr 4,58 kr 26,50 kr
1001 – 1100 kvm 23,01 kr 4,81 kr 27,82 kr
1101 – 1200 kvm 24,08 kr 5,03 kr 29,11 kr
*1201 – 5000 kvm 26,39 kr 5,52 kr 31,91 kr
**5001 – kvm 113,63 kr 23,75 kr 137,38 kr
Musikk utenfor lokalet 5,82 kr 1,22 kr 6,67 kr

*kr 26,39 kr + kr 2,31 per påbegynte 100 kvm. I tillegg kommer 20,9% i FFUK avgift.
** kr 113,63 + kr 1,76 per påbegynte 100 kvm. I tillegg kommer 20,9% i FFUK avgift.


Pris for musikk ved ved arrangement og event

- skal kun betales dersom dere ikke allerede har musikk som dere betaler til Gramo for.

Vederlag Avgift til FFUK Sum per dag
400,42 kr 83,69 kr 484,11 kr