Offentlig-fremføring-ikon-gul
 

Spiller du musikk i butikk, frisør, serveringssted, treningssenter, hotell eller lignende?


Bedrifter som har kundeforhold med Gramo

Jeg vil sende oppsigelse for en bedrift som ikke har musikk, radio eller TV


Har du hatt besøk av Gramo?

Vi reiser jevnlig rundt på besøk til bedrifter i hele landet.

Hvis din bedrift bruker musikk og dere ikke har meldt fra til oss tidligere, legger vi ved besøket igjen en folder med registreringsskjema og informasjon om Gramo.

  • Vi ber deg, innen 10 dager etter besøket, å melde inn musikkbruken ved å bekrefte eller endre opplysninger innhentet ved besøket. 

Bekreft eller endre opplysning om musikkbruk - Trykk her

Hvis dere ikke gir oss noen tilbakemelding sender vi etter 10 dager faktura basert på opplysningene vi noterte da vi var på besøk. Vi legger da til et administrasjonsgebyr på 10% av fakturabeløpet.