RAPPORTERE SENDETIDSOPPLYSNINGER


Sende inn på e-post:

Har din radiostasjon hatt mer enn 2 millioner i bruttoinntekt i det året det rapporteres for?

Da må du sende e-post til radio@gramo.no med følgende vedlegg:


Sende inn på nett:

Har din radiostasjon hatt mindre enn 2 millioner i bruttoinntekt i det året det skal rapporteres for?

1. Inntektsopplysninger
Har radiokanalen hatt brutto inntekt over 2 millioner kroner? *
Dersom dere har brutto inntekt over 2 millioner kroner må dere sende inn regnskap til radio@gramo.no
Har du svart JA? Da kan du ikke fortsette her.
Du må i steden sende inn opplysningene, sammen med regnskap og revisjonsberetning, til radio@gramo.no. Skjema kan du laste ned i lenken øverst på denne siden
Spesifisering av bruttoinntekt
Gi en spesifisert oversikt over bruttoinntekter, jamfør lokalradioavtalen § 2, fra hvert enkelt selskap/person som mottar inntekter fra radiovirksomheten.
Oppgi siffer i hele kroner. (IKKE bruk tegn som komma, bindestrek, punktum, prosent og lignende)
Skriv inn navn og beløp
2. Bedriftsopplysninger
Fyll inn navn på radiokjede
http://
3. Kontaktopplysninger
4. Sendetidsopplysninger
Her skal du oppgi det totale antallet sendetimer for året du skal betale for
Primetime er tidsrommet mellom 06:00 og 18:00
Normal sendetid er tidsrommet mellom 18:00 og 06:00
Tallet skal oppgis i prosent. (IKKE bruk tegn som komma, bindestrek, punktum, prosent og lignende)
5. Simulcasting
Har dere hatt samtidig og uendret videresending av den analoge sendingen på Internett? *
6. Etniske radioer
Sender dere på et språk som ikke er skandinavisk eller engelsk? *
Sender dere i hovedsak musikk fra kulturen til den etniske målgruppen? *
7. Kommentarer
Skriv inn ditt navn