RAPPORTERE SENDETIDSOPPLYSNINGER


Sende inn på e-post:

Har din radiostasjon hatt mer enn 2 millioner i bruttoinntekt i det året det rapporteres for?

Da må du sende e-post til radio@gramo.no med følgende vedlegg:


Sende inn på nett:

Har din radiostasjon hatt mindre enn 2 millioner i bruttoinntekt i det året du skal rapportere for?

1. Inntektsopplysninger
Har radiokanalen hatt brutto inntekt over 2 millioner kroner? *
Dersom dere har brutto inntekt over 2 millioner kroner må dere sende inn regnskap til radio@gramo.no
Har du svart JA? Da kan du ikke fortsette her.
Du må i steden sende inn opplysningene, sammen med regnskap og revisjonsberetning, til radio@gramo.no. Skjema kan du laste ned i lenken øverst på denne siden
Spesifisering av bruttoinntekt
Gi en spesifisert oversikt over bruttoinntekter, jamfør lokalradioavtalen § 2, fra hvert enkelt selskap/person som mottar inntekter fra radiovirksomheten.
Oppgi siffer i hele kroner. (IKKE bruk tegn som komma, bindestrek, punktum, prosent og lignende)
Skriv inn navn og beløp
2. Bedriftsopplysninger
Fyll inn navn på radiokjede
http://
3. Kontaktopplysninger
Skriv inn e-postadressen vi skal sende fakturaen til
4. Sendetidsopplysninger
Her skal du oppgi det totale antallet sendetimer for året du skal betale for
Primetime er tidsrommet mellom 06:00 og 18:00
Normal sendetid er tidsrommet mellom 18:00 og 06:00
Rund av til nærmeste hele tall. Bruk kun tall. IKKE bruk prosenttegn, komma, bindestrek, punktum eller andre tegn)
5. Simulcasting
Har dere hatt samtidig og uendret videresending av den analoge sendingen på Internett? *
6. Etniske radioer
Sender dere på et språk som ikke er skandinavisk eller engelsk? *
Sender dere i hovedsak musikk fra kulturen til den etniske målgruppen? *
7. Kommentarer
Skriv inn ditt navn