Musikk i radiosending

Bruker du musikk i dine radiosendinger?


Lokalradio – slik fungerer det:

1. Du inngår en standardavtale med oss som vi har forhandlet frem med Norsk Lokalradioforbund

2. Du sender en gang i året opplysninger om inntekt og hvor mye musikk dere har brukt.

3. Vi beregner beløpet ut fra opplysningene du har sendt inn.

4. Vi sender tre fakturaer i året.

Slik driver du radio - gå til Medietilsynet sine nettsider


Riksdekkende radio – slik fungerer det:

1. Vi inngår egne avtaler direkte med hver enkelt riksdekkende kanal.

2. Alle riksdekkende radiokanaler må rapportere inn til Gramo all musikk som blir spilt i deres sendinger.

3. Vi sender faktura i henhold til avtalen

Gramo har i dag avtale med NRK, P4 og Radio Norge.


Nettradio – slik fungerer det:

1. Du må tegne en avtale med oss – Avtale og priser for nettradio 2017 (pdf)

2. Signer og send avtalen på e-post til radio@gramo.no

3. Vi sender faktura en gang i året

Minsteprisen er 669,- kroner per måned. Det blir 8029,- kroner for et helt år.