Musikk i radiosending

Bruker du musikk i dine radiosendinger?

Lokalradio – slik fungerer det:

1. Du inngår en standardavtale med oss som vi forhandler frem med Norsk Lokalradioforbund

2. Du sender en gang i året opplysninger om inntekt og hvor mye musikk dere har brukt.

3. Vi beregner beløpet ut fra opplysningene du har sendt inn.

4. Vi sender tre fakturaer i året.


Vi er i forhandlinger om ny avtale

Gramo forhandler med Norsk Lokalradioforbund og Foreningen Norsk Lokalradio om utformingen av en ny standardavtale som kan brukes for alle lokalradioer. 

Avtalen skal gjelde både DAB- og FM-sendinger.

For 2017 har vi blitt enige med Norsk Lokalradioforbund om at vi skal sende faktura på 60 prosent av fjorårets beløp.

Dersom du ikke har mottatt faktura fra Gramo før, ta kontakt med oss på 22 00 77 77  eller radio@gramo.no


Riksdekkende radio – slik fungerer det:

1. Vi inngår egne avtaler direkte med hver enkelt riksdekkende kanal.

2. Alle riksdekkende radiokanaler må rapportere inn til Gramo all musikk som blir spilt i deres sendinger.

3. Vi sender faktura i henhold til avtalen

Gramo har i dag avtale med NRK, P4 og Radio Norge.


Nettradio – slik fungerer det:

1. Du må tegne en avtale med oss – Avtale og priser for nettradio 2017 (pdf)

2. Signer og send avtalen på e-post til radio@gramo.no

3. Vi sender faktura en gang i året

Minsteprisen er 669,- kroner per måned. Det blir 8029,- kroner for et helt år.