Lokalradio – slik fungerer det:

Bruk rapporteringsverktøyet for følgende avviklingsprogram:

Bruker du ikke avviklingsprogrammene over?
Søk om fritak fra rapporteringsplikt – last ned skjema (pdf)
  • Vi beregner beløpet på hva radioen må betale ut fra opplysningene du har sendt inn.
  • Vi sender tre fakturaer i året.

Sjekk hvor mye det koster å bruke musikk i radiosending:

 
 

Riksdekkende radio – slik fungerer det:

1. Vi inngår egne avtaler direkte med hver enkelt riksdekkende kanal.

2. Alle riksdekkende radiokanaler må rapportere inn til Gramo all musikk som blir spilt i deres sendinger.

3. Vi sender faktura i henhold til avtalen

Gramo har i dag avtale med NRK, P4 og Radio Norge.


Nettradio – slik fungerer det:

Prisen er 707 kroner per måned for nettradioer med årlig inntekt under 100 000 kroner. 

1. Du må tegne en avtale med oss – Nettradioavtale (pdf)

2. Signer og send avtalen på e-post til radio@gramo.no

3. Vi sender faktura en gang i året