TIME-OUT I SAKEN OM MUSIKALSK LEDER

Rollekode C skal diskuteres videre og Gramo tar sikte på en endelig beslutning i høst. Inntil videre vil gammelt system gjelde for musikalske ledere.

I februar i år ble det lansert vedtak om at C-rollen i Gramo var innstrammet til kun å omfatte dirigent. Vedtaket skulle gjelde fra og med Gramo-utbetalingen for 2015.

Endringene ble gjort for sikre at de de riktige utøverne, i henhold til loven, får det vederlag de har krav på. Det var avdekket flere eksempler på misbruk av rollekode "C" som musikalsk leder som gjør at artister og musikere som har krav på vederlag får lavere utbetalinger.

Etter at vedtaket ble lansert, har det kommet reaksjoner fra medlemmer som har vært registrert som musikalske ledere i Gramo. Gramos utøversektor har hatt møter med Platearbeiderforeningen, og vært til stede på åpne møter som har vært arrangert i regi av foreningen.

Gramo ønsker å diskutere saken ytterligere, og har satt det praktiske rundt vedtaket fra februar i bero.

Inntil videre gjelder de "gamle" reglene for å registrere seg på en låt som musikalsk leder med rollekode C:

  • Man må ha godkjennelse av hovedartist(er)
  • Musikalsk leder må gjennom sin medvirkning ha fremført åndsverk
  • Det kreves aktiv deltakelse i fremføringen av verket, på linje med en dirigent
  • Det kvalifiserer IKKE at man har komponert, arrangert eller administrert
  • Heller ikke juridisk og økonomisk ansvar for innspillingen kvalifiserer
  • Status som produsent, studioprodusent eller producer er i seg selv IKKE tilstrekkelig

Vedtaket om å innskrenke antall rollekoder til en kode per innspilling blir stående.

Skjema for godkjennelse av musikalsk leder - rollekode C (pdf)