NY TIME-OUT I SAKEN OM ROLLEKODE C

Gramo håper på avklaring fra Kulturdepartementet i deres revisjon av loven. Inntil videre vil gammelt system gjelde for musikalske ledere.

På bransjeseminar om rollekode C i Gramo var Kulturdepartementet til stede, og fikk oppfordring fra Gramo om å klargjøre definisjonen av «utøver» i kommende revisjon av Åndsverkloven. Loven er planlagt sendt ut på høring før årsskiftet.Gramos utøversektor har vedtatt å videreføre gammel praktisering av rollekode C i påvente av eventuell lovendring.

Følgende regler gjelder for å registrere seg på en låt som musikalsk leder med rollekode C:

  • Man må ha godkjennelse av hovedartist(er)
  • Musikalsk leder må gjennom sin medvirkning ha fremført åndsverk
  • Det kreves aktiv deltakelse i fremføringen av verket, på linje med en dirigent
  • Det kvalifiserer IKKE at man har komponert, arrangert eller administrert
  • Heller ikke juridisk og økonomisk ansvar for innspillingen kvalifiserer
  • Status som produsent/studioprodusent/producer er i seg selv IKKE tilstrekkelig
  • Det må inntil videre benyttes papirskjema da digital løsning er tatt ut fra «Min Side» etter vedtaket 16.2.

Vedtaket om å innskrenke antall rollekoder til en kode per innspilling blir stående

Trykk her for å laste ned skjema for godkjennelse av musikalsk leder

Tidligere artikler om tema:

  • Har «musikalsk leder» krav på Gramo-penger?
  • Endringer for «musikalske ledere» og rollekode C er satt i bero
  • Gramo endrer fordelingsreglementet for musikalske ledere