LYS I TUNELLEN FOR PENGER FRA TYSKLAND

GVL i Tyskland sier de i slutten av 2017 kan betale ut penger for musikk som er spilt på tysk radio i perioden 2010 – 2012. Gramos utvekslingsavtale med GVL ble undertegnet allerede i august 2014, men store omlegginger i deres systemer har gjort at pengene lar vente på seg.

Fram til 2010 hadde Tyskland et regelverk som gjorde at de ikke utbetalte penger til artister og musikere som var registret i utenlandske vederlagsbyråer, som Gramo. Men regelverket ble endret slik at de fra 2010 også skal betale penger til utenlandske vederlagsbyråer.

Gramo gjør krav på penger fra utlandet

GVL har sendt lister til Gramo på hvem som er blitt spilt på tysk radio. Gramo har identifisert hvilke Gramo-medlemmer som er med på disse låtene og sender et krav om penger tilbake til GVL. GVL godkjenner dette sender pengene tilbake spesifisert på hvert år.

Når kommer pengene?

GVL sier at de i slutten av 2017 skal utbetale penger for musikk som har blitt spilt på tysk radio i 2010, 2011 og 2012. Dette kommer til Gramo samlet i én bolk og blir fordelt og kommer med på første mulige Gramo- utbetaling. Vi har to utbetalinger i året. En på sommeren og på slutten av året

Penger for 2013 og fremover i tid vil komme litt etter litt, etter hvert som GVL har funnet og godkjent våre krav-lister. Dersom du får penger fra utlandet vil dette bli spesifisert på utbetalingen din.

Lang tid før pengene fra Tyskland kommer

Etter endringen i regelverket har GVL brukt mye tid på å bygge om systemet. De har store menger informasjon om musikk som skal behandles i nytt system og de har måttet inngå en rekke avtaler med “Gramo-selskapene” i andre land.

Gramos utvekslingsavtaler

For at du at du skal få penger når musikken din blir spilt på radio i utlandet har vi utvekslingsavtaler med følgende land:

Land Vederlagsbyrå Artist/musiker Plateselskap/musikkeier
Danmark Gramex X X
Sverige Sami X
Sverige IFPI X
Finland Gramex X X
Island SFH X
Tyskland GVL X
Nederland Sena X X
Storbritannia PPL X
Irland RAAP X
Spania AIE X
Canada Actra/Artist X
Canada ReSound X
Brasil Abramus X
Belgia Playright X

Gramo jobber med å inngå avtale med Japan, Sveits og Portugal for artister og musikere, samt Canada for plateselskap og musikkeiere.


Utbetaling - se hvordan du kan få penger for musikken din