HAR MUSIKALSK LEDER KRAV PÅ GRAMO-PENGER?

Bransjefolk samlet seg i dag for å diskutere rollekode C i Gramo. Rollekode C som tidligere har vært definert som dirigent/musikalsk leder har vært gjenstand for diskusjon i lengre tid i Gramos utøversektor. Sektoren gjorde vedtak om å innstramme rollekode C til kun å omfatte dirigent, slik at musikalsk leder ikke kan registrere seg på innspillingen og få Gramo-utbetaling. Dette har ført til reaksjoner blant Gramos medlemmer.

 

Fakta om saken

  • Gramo skal betale ut vederlag i henhold til Åndverklovens § 45b til plateselskap (tilvirker) og utøvende kunstnere når deres innspilte musikk brukes i kringkasting og annen offentlig fremføring (butikk, hotell, kafé etc).
  • Utøvende kunstner er i Fondslovens § 1 definert som «musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter, sceneinstruktører og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk».16.2.15 ble det kommunisert at utøversektor i Gramo innstrammet rollekode C til kun å omfatte dirigent, og at musikalsk leder ble strøket.
  • Etter reaksjoner blant medlemmene har Gramos utøversektor tatt time-out i saken
  • Gramos utøversektor består av de tre styrerepresentantene som er valgt inn fra utøvernes interesseorganisasjoner Gramart, Musikernes fellesorganisasjon og Norsk Artistforbund samt deres varamedlemmer.

Diskusjon hos Gramo

For å få en oversikt over de ulike synspunktene i saken og drøfte disse i fellesskap, inviterte Gramo representanter fra alle interesseorganisasjonene, jurister, Fond for utøvende kunstnere og Kulturdepartementet til seminar. Følgende innledninger ble holdt:

  • Kåre Chr. Vestrheim (Platearbeiderforeningen) – hva gjør/er en musikalsk leder/dirigent i studio?
  • Hans Ole Rian (Musikernes fellesorganisasjon) – hva gjør/er en dirigent?
  • Irina Eidsvold Tøien (UiO juridisk fakultet) – hva er en utøver?

To av sakene som ble særlig diskutert var:

  • Omfattes rollen som «musikalsk leder» av norsk lov - på linje med en dirigent?
  • Skal musikalsk leder i så fall skal få vederlag fra Gramos vederlagspott for utøvere eller plateselskaper, eller er musikalske leder skapende kunstnere som heller bør få vederlag fra TONO?

Ønsker avklaring i ny åndsverklov

Styreleder i Gramo, Knut Ro, oppfordret Kulturdepartementet til å avklare spørsmålet om hvorvidt «musikalsk leder»/studiodirigent er utøver i lovens forstand, og dermed har krav på vederlag i sitt arbeid med ny Åndsverklov. Ny Åndsverklov skal sendes ut på høring i løpet av 2015.

Ro påpekte at det er viktig for Gramo å ha regelverk som fungerer i det praktiske arbeidet.