GRAMO BEREGNER OG UTBETALER PÅ VEGNE AV GRAMART

3 millioner kroner skal fordeles

I dag utbetaler Gramo, på oppdrag av GramArt, 3 millioner kroner til norske artister. Pengene er artistenes andel fra opphavsrettsorganisasjonen Norwaco.

Beløpet blir overført den 28.06 til bankkontoen du har registrert hos oss i Gramo.

Hva får du betalt for?

  • Pengene er artistenes andel fra Norwaco for bruk av musikk i videresendte TV- og radioprogrammer og i undervisning

  • Vi har lagt statistikk for radiospilling i 2014 og 2015 til grunn for beregningene

Hvilket kontonummer Gramo har registrert på deg?

Det kan du se på MinSide 

Du er også velkommen til å ta kontakt på med Gramos medlemsservice på telefon 22 00 77 80 eller medlem@gramo.no

Har du spørsmål til utbetalingen eller om GramArts arbeid i Norwaco?

Ta kontakt med GramArt på telefon 22 00 56 50 eller gramart@gramart.no