VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

Vi inviterer alle medlemmer til generalforsamling i Gramo tirsdag 31. mai kl. 14:00 på Pop-senteret i Oslo. 

Generalforsamlingen er en samling av alle våre medlemmer og er øverste myndighet i Gramo.  Ved å sende inn forslag og bruke stemmeretten kan du være med å bestemme hvordan vi skal forvalte dine rettigheter til musikk.

Hvert år må generalforsamlingen godkjenne årsberetning og regnskap og velge styremedlemmer for det neste året.

I år er det i tillegg kommet inn en del forslag fra medlemmer, organisasjoner og styret i Gramo som du kan være med å ta stilling til.

Alle forslagene kan du lese i innkallingen.
Vi har sendt ut innkalling og sakspapirer til alle medlemmer per e-post eller post. Du kan også laste ned alle dokumentene her:

Innkalling til generalforsamlingen i Gramo 2016 (pdf)
Årsmelding for Gramo 2015 – fullversjon (pdf)
Årsmelding for Gramo 2015 – kortversjon (pdf)
 

Vi håper å se deg på generalforsamlingen!

Har du ikke anledning til å møte? Da kan du gi fullmakt. 

Fullmaktskort til generalforsamlingen i Gramo 2016 (pdf)

Følgende regler gjelder:

  • Ordinære medlemmer som har fått avregning større enn 1 000 kroner et av de tre siste årene, kan gi fullmakt til annet ordinært medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon

  • Ordinære medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen

  • Tilsluttede medlemmer har tale- og forslagsrett på generalforsamlingen

Medlemskap i Gramo - dette trenger du å vite