RIKTIG ELLER GALT Å SENDE GRAMO-PENGER TIL AMERIKANERE?

foto: Sony Music

I år var det 114,4 millioner kroner i Gramos vederlagspott til musikere, artister og plateselskap.
Norske medlemmer får til sammen ca. 75% av pengene, resten går til utenlandske rettighetshavere. Gramo har avtaler med søsterorgansisasjoner som sikrer norske medlemmer penger for radiospilling i utlandet, og at utlendinger får penger når låtene dere spilles i Norge.

Gramo har siden 1990 samlet inn og fordelt vederlag for bruk av innspilt musikk på radio.

Fra 2001 har vi gjort det samme for bruk av musikk i det offentlige rom (butikker, kaféer, hoteller og lignende). Gramo skal samle inn og fordele vederlag for såkalt «vernede innspillinger». Etter norsk lov er en låt vernet når:

  1. En norsk utøver deltar på låta – eller den er gitt ut av et norsk selskap

  2. En utøver fra EU/EØS deltar på låta – eller den er gitt ut av et selskap fra EU/EØS-området

  3. Låta er gitt ut av et selskap fra et Roma-konvensjonsland. Det er 92 land som har signert Roma-konvensjonen. Et betydelig land som ikke har undertegnet Roma-konvensjonen er USA.

Gramos praksis

Hvis for eksempel en norsk gitarist deltar på en låt med et amerikansk band, gitt ut på et amerikansk plateselskap, er låta vernet etter norsk lov.

Gramo har da fordelt vederlag til alle som deltar på og utgir låta. Vi har ikke diskriminert noen på grunn av deres nasjonalitet. Dette er også slik juridisk ekspertise har ment at vi må gjøre det i henhold til Roma-konvensjonen og norsk lov. Gramo har også denne regelen i sitt fordelingsreglement.

"Norske og utenlandske rettighetshavere skal behandles likt. Dette omfatter også utenlandske rettighetshavere uten selvstendig vern via konvensjonstilknytning, men som likevel avregnes fordi innspillinger de deltar på er vernet." – Punkt 1 i  Gramos fordelingsreglementet

NORA er uenig

Foreningen Norwegian Recording Artists (NORA) har i forbindelse med høringssvar til ny åndsverklov tatt til orde for at vår praksis med å utbetale til alle som deltar på låta, er feil. NORA mener lover og regler ikke pålegger oss å fordele vederlag til artister, musikere og plateselskap fra USA eller andre land utenfor EU/EØS og Romakonvensjonsområdet.

Hva gjør vi videre?

Det er viktig for Gramo at fordelingen er riktig og rettferdig. Gramo har som sagt utredet saken tidligere med hjelp av juridiske eksperter på området, som støtter vår praksis med å utbetale også til amerikanere. Vi vil nå gjennomgå saken på nytt. Vi vil også ta kontakt med Kulturdepartementet for deres synspunkter på regelverket.

 Utbetaling - se hvor pengene kommer fra