RIKTIG ELLER GALT Å SENDE GRAMO-PENGER TIL AMERIKANERE?

RIKTIG ELLER GALT Å SENDE GRAMO-PENGER TIL AMERIKANERE?

foto: Sony Music


I år var det 114,4 millioner kroner i Gramos vederlagspott til musikere, artister og plateselskap.
Norske medlemmer får til sammen ca. 75% av pengene, resten går til utenlandske rettighetshavere. Gramo har avtaler med søsterorgansisasjoner som sikrer norske medlemmer penger for radiospilling i utlandet, og at utlendinger får penger når låtene dere spilles i Norge.

HAR MUSIKALSK LEDER KRAV PÅ GRAMO-PENGER?

HAR MUSIKALSK LEDER KRAV PÅ GRAMO-PENGER?

Bransjefolk samlet seg i dag for å diskutere rollekode C i Gramo.

Rollekode C som tidligere har vært definert som dirigent/musikalsk leder har vært gjenstand for diskusjon i lengre tid i Gramos utøversektor. Sektoren gjorde vedtak om å innstramme rollekode C til kun å omfatte dirigent, slik at musikalsk leder ikke kan registrere seg på innspillingen og få Gramo-utbetaling. Dette har ført til reaksjoner blant Gramos medlemmer.