Medlemsmøte 4. juni 2018

Første sak

Går du glipp av penger fra Fondet fordi Gramo tar mer av kaka?

Gramo krever inn vederlag både for bruk av innspilt musikk, og avgift til Fond for utøvende kunstnere.

  • Er det slik at Gramo får en større andel enn tidligere?

  • Sender Gramo stadig mer penger ut av landet?

  • Vil Fondet få mindre penger å fordele framover?

Andre sak

Fordi inntektene til Fond for utøvende kunstnere har gått ned, har Familie- og kulturkomiteen bedt Kulturdepartementet å utrede vernereglene

  • Hva er vernet musikk?

  • Hvilke endringer er foreslått?

  • Hva får dette å si for musikerne, artistene og plateselskapene?

  • Hva mener de ulike bransjemiljøene?

  • Finnes det andre modeller som gjør at Gramo og Fondet kan leve godt side om side?

Hva gjør Kulturdepartementet videre?